Stedendriehoek

Apeldoorn sluit 2018 positief af

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn heeft in 2018 een positief resultaat van 26,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2018. Een groot deel is te danken aan een forse eenmalige meevaller door de precariogelden. Ondanks een positief resultaat blijft er een fors tekort op jeugd. De meevaller gaat rechtstreeks naar de reserve om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Wethouder van financiën Detlev Cziesso is blij met het resultaat, maar waarschuwt tegelijkertijd: “De jaarrekening geeft eigenlijk een vertekend beeld. Ja, we hebben een fors overschot. Maar daar tegenover staat dat we te maken hebben met grote structurele tekorten. Als we niks doen is dit overschot in een jaar verdampt tot nul euro.”

Het streven van de gemeente Apeldoorn is om weer financieel gezond te worden in 2026 na het gronddebacle in 2011. “Zoals het er nu naar uitziet zijn we nog steeds op koers om 2026 te halen. We hebben alleen wel te maken met steeds grotere risico’s. Deze risico’s laten dan ook alleen maar zien hoe belangrijk het is om een goede buffer te creëren.”

De belangrijkste risico’s die de wethouder ziet zijn de tekorten op jeugd, de oplopende kosten bij Wmo en op het vlak van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waar door een nieuwe verdeelsystematiek Apeldoorn fors benadeeld dreigt te worden. Daarnaast constateert Cziesso dat het Rijk het voorlopig laat afweten met serieuze compensatie voor de risico’s en dan met name op jeugd.