Stedendriehoek

Apeldoorn benoemt nieuwe directie per 15 september

Per 15 september bestaat de directie van gemeente Apeldoorn naast gemeentesecretaris Theo Berben uit vier nieuwe themadirecteuren. Dat zijn Frans Jorna (themadirecteur Interne en Externe Dienstverlening), Iris Leene (themadirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling), Symone de Bruin (themadirecteur Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) en Giuseppe Raaphorst (tijdelijke functie themadirecteur Stedelijke Ontwikkeling).

“Met een directieraad met vier vaste posities en één tijdelijke positie, is het mogelijk om de ambities van het college van burgemeester en wethouders waar te kunnen maken én invulling te kunnen geven aan de gewenste verandering in de organisatie”, zegt wethouder Personeel en Organisatie Jeroen Joon. De benoeming van de nieuwe directie is onderdeel van een organisatieontwikkeling die de gemeente in 2019 heeft ingezet. Doel hiervan is het versterken van de concernsturing, een minder hiërarchische organisatie en meer grip krijgen op de gemeentelijke processen.