Stedendriehoek

Afscheidshuis tijdelijk verplaatst

APELDOORN – Het laatste gedeelte van stadsdeelcentrum De Eglantier wordt in de aankomende periode uitgebreid met een supermarkt, een aantal kleinere winkels en dertig woningen aan de Eglantierlaan.

Kerkcentrum De Drie Ranken en Afscheidshuis De Oversteek worden als eerste in dit project verbouwd en aangepast om deze uitbreiding mogelijk te maken. Deze aanpassing neemt ongeveer negen maanden in beslag. Afscheidshuis De Oversteek zal in die periode helemaal zijn deuren moeten sluiten aan de Eglantierlaan in verband met omgevingslawaai en bouwactiviteiten, dus is er gezocht naar een tijdelijke locatie. In samenspraak met de Gemeente Apeldoorn is deze gevonden in het voormalige gebouw van basisschool de Gong aan de Warenargaarde 225. Per 1 juni zijn hier drie lokalen ingericht om als tijdelijke afscheidslocatie te gebruiken.

Om de buurt zo min mogelijk te belasten, wordt gebruik gemaakt van de ingang aan de kant van de gymzaal en de kinderboerderij. “Wij staan dan met de rouwwagen volledig uit het zicht van de woningen in de buurt. Er zullen geen uitvaartdiensten plaatsvinden in de school, het is echt bedoeld als afscheidslocatie voor de families die gebruik maken van de diensten van Uitvaartverzorging De Oversteek”, vertellen Arthur en Anita Brinkman.

“Over negen maanden – de geplande bouwtijd – zal de verbouw van ons pand volledig zijn afgerond. Dan verlaten wij de Warenargaarde weer en gaan terug naar ons vertrouwde adres aan de Eglantierlaan 201 in Apeldoorn.” Op vrijdag 15 juni is er van 16.00 tot 19.00 uur de mogelijkheid om de tijdelijke locatie aan de Warenargaarde te bezichtigen.