Stedendriehoek

Advies en hulp in elk stadsdeel

APELDOORN – Komend jaar verandert er een aantal zaken op de plekken waar Apeldoorners terecht kunnen voor hulp en advies, de zogenoemde Basisontmoetingsplekken. Die veranderingen zijn bedoeld om ook in de toekomst te zorgen voor toegankelijke en betaalbare sociale voorzieningen in de wijken en dorpen.

Zo wordt het aanbod aan ondersteuning en hulp op sommige locaties geconcentreerd. Ook de manier van financiering en samenwerking verandert. Mensen die een steun in de rug nodig hebben, krijgen individuele hulp als dat nodig is, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op ondersteuning en advies bij centrale inloop- en/of ontmoetingspunten in hun eigen stadsdeel: de Basisontmoetingsplekken. Voor mensen die echt individuele ondersteuning nodig hebben, blijft die uiteraard beschikbaar. Daarvoor kunnen ze terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO), die de gemeente nu op vier plekken inricht, in ieder stadsdeel één.

Verspreid over de hele stad zijn er nu zo’n 20 Basisontmoetingsplekken. In een Basisontmoetingsplek zijn er, naast allerlei dagbestedingsactiviteiten, ook professionals en vrijwilligers actief die mensen kunnen helpen als ze informatie of begeleiding nodig hebben. Het belang van deze zogeheten ‘algemene voorzieningen’ wordt steeds groter, omdat de kosten voor individuele hulp en ondersteuning (de zogeheten ‘maatwerkvoorzieningen’) voor volwassenen én jeugd enorm stijgen.

Om ervoor te zorgen dat de gemeente ook in de toekomst nog goede ontmoetingsplekken en hulpverlening kan bieden, is het nodig duidelijke keuzes te maken. Dat kan betekenen dat sommige Basisontmoetingsplekken van plek veranderen of dicht gaan, wanneer er in de nabije omgeving al een Basisontmoetingsplek is. De organisaties en vrijwilligers die dit mogelijk betreft, hebben van de gemeente rechtstreeks bericht gehad. Omdat in de dorpen veel door vrijwilligers gebeurt, geldt hier een andere aanpak; in de dorpen komt subsidie beschikbaar voor nieuwe initiatieven, gericht op ontmoeten.

Voor wethouder Nathan Stukker staat voorop dat er ook in de toekomst goede ondersteuning en voorzieningen moeten zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben. “Daarom is dit een goede stap: we willen dat iedereen mee kan blijven doen in Apeldoorn en op deze manier zorgen we daarvoor.”