Stedendriehoek

Actiedag Molukken is een groot succes

VAASSEN – Op zaterdag 25 januari 2020 werd in de Dorpskerk van Vaassen een actiedag voor de Molukken georganiseerd. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om even een kijkje te komen nemen en een duit in het zakje te komen doen.

In september schrok een serie aardbevingen de Molukken op. Veertig doden en veel gewonden en natuurlijk veel materiele schade waren het gevolg. 170.000 huizen zijn verwoest en beschadigd. Door de schade en de angst van naschokken en vervolgschade trokken veel mensen de bergen in en leven momenteel onder slechte omstandigheden. Deze omstandigheden worden nog slechter, doordat nu de regenperiode aanbreekt.

De Molukse kerken, Woord & Daad en de Vaassense Dorpskerk hebben de handen ineengeslagen om hulp te bieden aan de Molukkers. De plaatselijke politiek schoot hen te hulp. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Epe zorgde dat er een amendement werd aangenomen, waarmee vijfduizend euro in de gemeentebegroting werd opgenomen. Daarbij werd wel de voorwaarde gesteld dat er een actie moest worden opgezet om ook onder de bevolking geld in te zamelen voor dat doel.

Een kerngroep, bestaande uit Baboyo Porsisa, Willem Patty, Pieter Siwabessy en Wim van ’t Einde, ging met veel vrijwilligers aan de slag en ontplooide allerlei initiatieven. Het resultaat was een rijk gevulde dag, waarin sprekers en muziek elkaar afwisselden. De hele dag werd live uitgezonden door de vrijwilligers van RTV794 en is nog steeds via hun website RTV794.nl te zien. Deze live uitzending kon ook op de Molukken worden gevolgd op primetime. Door het tijdsverschil konden zij de activiteiten in de avonduren volgen.

De dag begon met een goed gevulde kerkdienst, waarin ds. Ririhena aandacht vroeg om goed voor elkaar te zijn. We hebben een taak om te zorgen voor hen die onze hulp nodig hebben. Tijdens de dienst verleende Zwier van der Weerd en zijn koor van Groot-Schuilenburg muzikale medewerking.

Na de dienst sprak burgemeester Tom Horn. Hij gaf aan dat de burgerlijke gemeente achter de Molukkers staan en dat ze blij zijn met de initiatieven die voor deze dag zijn genomen. Het laat zien waar een gemeenschap toe in staat is en dat we achter mensen in mindere situaties willen helpen.

Na de koffie was het tijd voor de Molukse maaltijd, waaraan maar liefst honderdvijftig mensen deelnamen. Het was lekker eten, met de nodige gezelligheid.

Na deze pauze kwam huisarts dr. Nanlohy aan het woord. Hij liet de foto’s zien van een bezoek, dat hij onlangs aan de Molukken bracht. Hij toonde de gebrekkige omstandigheden waarin artsen en verpleegkundigen moeten werken en de moeilijkheden die het leven in tenten met zich meebrengen. Door zijn achtergrond kan dr. Nanlohy de brug tussen de medische mensen en de plaatselijke bevolking overbruggen.

Dr. Verry Patty was net op de Molukken om colleges te geven toen de aarde begon te beven. Op de campus ontstond paniek, maar gelukkig waren er mensen die het hoofd koel hielden. Er ontstaat een rare situatie, waarbij mensen op zoek gaan naar zekerheden. Vrouwen gingen naar huis om te kijken hoe het met hun kinderen was. Na een eerdere aardbeving, blijken de plaatselijke aannemers te snel gebouwd te hebben en te weinig rekening hebben gehouden met een nieuwe aardbevingen. Je ziet op zo’n moment wat angst met mensen doet, het heeft daarna ook nog effect, want niets staat meer vast. Dat betekent dat je met anderen de vraag stelt hoe je in het leven staat. Wat de gevolgen daarvan zijn. Je moet sterk in je schoenen staan om goed te kunnen doen.

Professor dr. Fridus Steijlen kwam ruim een maand na de aardbevingen op de Molukken. Hij onderzoekt migratie- en culturele vraagstellingen. In het hotel trof hij veel Molukkers uit Nederland, die kleinschalige hulp wilden bieden. Bij hulpverlening is het van belang wat nodig is. Via een app kunnen de Molukkers zien wat er geologisch gebeurt. Nog steeds is er geologische activiteit en dat maakt nerveus. Je krijgt geen rust. Dat merk je ook aan de mensen. Ze keerden na verloop van tijd terug naar hun huis, maar na een nieuwe beving gingen ze de bergen weer in, omdat ze zich daar veiliger voelen. Langzamerhand wordt het steeds duidelijker wat nodig is. De intentie was altijd positief, maar tegenwoordig kun je er persoonlijk veel meer aan doen.

Theoloog Samuel Lee is theoloog des vaderlands. Door zijn niet-Nederlandse achtergrond, hij komt uit het Midden-Oosten, voelt hij mee met de Molukkers. Ieder kent zijn eigen verdriet en pijn. Als theoloog ben je met hart en ziel verbonden met de mensen om je heen. Als dat niet zo is, dan ben je je ziel van het geloof kwijt. Dan ben je de kern kwijt, die voortkomt uit de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. We kunnen God alleen liefhebben door andere mensen lief te hebben. Mensen die hulp nodig hebben kloppen aan je hart en daar kun je niet aan voorbij gaan.

Tussen de toespraken door was er veel muziek. Koren en zangers wisselden elkaar op een leuke manier af. Zo ook de mensen, die deze dag langs kwamen. Ze kwamen voor kortere of langere tijd even langs om een kijkje te nemen en te luisteren naar de sprekers en de muziek.

Aan het slot van de dag presenteerde CDA-wethouder Erik Visser de voorlopige opbrengst van de dag (inclusief de toegezegde gemeentelijke bijdrage). Tot nu toe is een bedrag van ruim 12.400 euro gegeven. Deze opbrengst is voorlopig, u kunt nog steeds geld overboeken op op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Vaassen: NL33 RABO 0364412844 o.v.v. ‘aardbeving Molukken’.

Na deze mooie dag met een mooie opbrengst liet het ook duidelijk de verbinding tussen de Molukse gemeenschap en de rest van de Vaassense bevolking zien.