Politiek

Nieuws van de gemeente Apeldoorn

15 maart verkiezingen

Foto: Marije Kuiper

Waar in onze provincie willen we huizen bouwen? Of windmolens? Waar willen we natuur? Hoe zorgen we dat we genoeg water hebben, zonder last te hebben van overstromingen? Daarover gaan de verkiezingen op woensdag 15 maart. We kiezen dan onze volksvertegenwoordigers in de Provincie en het Waterschap. Zij bepalen de komende vier jaar wat er gebeurt met het landschap in onze provincie en met het water.

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen ontvangt u de stempas op uw huisadres. Als u in de weken voor de verkiezingen verhuist, dan kan het zijn dat u nog in uw vorige woongemeente moet stemmen. Het adres waarop u op dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) officieel stond ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen.

Verhinderd
Wanneer u zelf niet kunt stemmen, zijn er verschillende opties om iemand anders voor u te laten stemmen. Zo kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Ook is het mogelijk om een kiezerspas aan te vragen. Hiermee kunt u in een andere plaats binnen de provincie/waterschap uw stem uitbrengen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over wat deze verkiezingen precies inhouden? U leest alles over de verkiezingen op de website www.apeldoorn.nl/verkiezingen.


VAN DE BURGEMEESTER

Onze buren

Meer en betaalbare woningen.
Duurzame energie.
Veerkrachtige natuur.
Goede zorg.
Goed onderwijs.
Toekomstbestendige landbouw.
Een sterk en innovatief bedrijfsleven.
Een bruisende culturele sector.
Wegen en openbaar vervoer waarmee dit alles goed bereikbaar blijft.

Dit is ons takenlijstje als Apeldoorn. Dit staat ons te doen voor onze 167.000 inwoners van nu en de minstens 180.000 inwoners van de toekomst.  Om Apeldoorn zo vitaal en krachtig te houden als het nu is. Om het de stad te laten zijn waar we allemaal zo graag wonen en waar we zo trots op zijn. Ik in ieder geval wel.

Maar juist omdat we zo trots zijn op onze mooie hoofdstad van de Veluwe, kunnen we niet alleen onze eigen doelen nastreven. De tijd dat steden alleen voor hun eigen hachje gingen, is voorbij. Want alle steden hebben lijstjes. En daar staat allemaal hetzelfde op. Zonder samenwerking loopt dat uit op concurrentie. En dat leidt in dit geval nergens toe.

Dus richten we ons niet alleen op Apeldoorn, maar werken we ook steeds nauwer samen met Deventer en Zutphen. En met de kleinere gemeentes daaromheen: Brummen, Voorst, Heerde, Lochem en Epe. Om onze steden en dorpen prettig leefbaar te houden, op alle gebieden, hebben we elkaar nodig. Samen zijn we de regio Stedendriehoek.

De spoorbrug in Zutphen is essentieel voor de bereikbaarheid van Apeldoorn, dus zetten wij ons ook in voor de brug in Zutphen. De haven van Lochem is ook belangrijk voor de bedrijven in Apeldoorn, dus zetten wij ons ook in voor de haven van Lochem. Het openbaar vervoer in de Achterhoek en in Salland is belangrijk voor de studenten van Aventus en Saxion. Dus maken we ons daar ook sterk voor.

Natuurlijk, Apeldoorn zit in ons. Maar juist daarom omarmen we ook onze buren.

Ton Heerts


Apeldoorn doneert 1 euro per inwoner aan Giro 555

Gemeente Apeldoorn gaat 1 euro per inwoner overmaken op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving die Turkije en Syrië heeft getroffen.

Apeldoorn kent een grote Turkse- en Syrische gemeenschap. “Veel inwoners uit onze gemeente maken zich grote zorgen over het lot van familieleden, vrienden en bekenden in Syrië en Turkije”, geeft wethouder Henk van den Berge aan. “Om ons medeleven te betuigen, hebben we dinsdag 7 februari de vlag halfstok gehangen.”

Het college van Apeldoorn is geraakt door alle hulpacties die zijn opgestart in de gemeente Apeldoorn voor de getroffen gebieden. Van den Berge: “Aangezien de nood hoog is, hebben wij ook besloten om één euro per inwoner over te maken naar Giro 555. Dat betekent dat we 167.261 euro gaan overmaken. Geld dat gebruikt kan worden voor medische zorg, voedsel, water en onderdak.”


Mark Rutte op bezoek in de Stedendriehoek

Foto: Rob Voss

Steden kunnen het niet alleen: regio’s worden steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en behoud van leefbaarheid. Woensdag 8 februari was de regioconferentie ‘Werken aan de regio’. Minister-president Mark Rutte was daarbij aanwezig.

In een drukbezochte Zwitsalhal in Apeldoorn kwamen vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en ondernemers uit regio Stedendriehoek bij elkaar. Met als gezamenlijke vraag: hoe zorgen we ervoor dat onze regio ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en groen blijft?

In de regio moeten meer woningen komen, en er is duurzame energie nodig. Daarnaast willen we onze natuur beschermen en de economie gezond en vitaal houden. En natuurlijk willen we onze goede regionale voorzieningen niet kwijt. Dat vraagt allemaal om ruimte die schaars is. Daarvoor is goede samenwerking nodig. In Regio Stedendriehoek werken diverse overheden (acht gemeenten en twee provincies) samen met onderwijs (o.a. ROC Aventus, Saxion Hogescholen) en ondernemers samen aan een mooie toekomst voor de regio. Deze samenwerking is nu gevat in een nieuwe Uitvoeringsagenda, waar de plannen voor de komende jaren in staan. Minister-president Mark Rutte nam het eerste exemplaar in ontvangst.


1 miljoen euro voor verenigingen en buurthuizen

Gemeente Apeldoorn stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor verenigingen en buurt- en dorpshuizen om de hoge inflatie en gestegen energiekosten het hoofd te kunnen bieden.

Deze regeling is beschikbaar voor buurt- en dorpshuizen en verengingen uit Apeldoorn die niet al jaarlijks een begrotingssubsidie van de gemeente ontvangen. Een aanvraag kan tot en met 29 maart worden ingediend. Het maximaal aan te vragen bedrag is 15.000 euro. De gemeente behandelt de aanvragen op datum van binnenkomst, dus het is belangrijk om de aanvraag zo snel mogelijk te doen. Alle voorwaarden zijn te vinden op de website www.apeldoorn.nl/subsidie-tegemoetkoming-prijsstijging-mv.