Politiek

Cursus voor iedereen die politiek actief wil worden

De gemeenteraad van Apeldoorn organiseert regelmatig een cursus Politiek Actief. Met deze cursus wil de gemeenteraad Apeldoorners enthousiast maken om politiek actief te worden. Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid.

De cursus is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor deze mensen is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?

Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het college van burgemeester en wethouders aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

Programma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Cursusdagen

De volgende cursusronde gaat (bij voldoende animo) binnenkort van start. De bijeenkomsten hebben de volgende hoofdthema’s:

Bijeenkomst 1: Kennismaking en staatsinrichting – 18 april

Bijeenkomst 2: De gemeente – 25 april

Bijeenkomst 3: De gemeenteraad – 9 mei

Bijeenkomst 4: Debattraining – 16 mei

Bijeenkomst 5: Financiën & bezoek raadsvergadering – 25 mei

Gratis meedoen en aanmelden

Men kan gratis aan de cursus deelnemen. Wie belangstelling heeft voor deze cursus of zich wil aanmelden, kan een mail sturen naar Dennis Nijzing van de Raadsgriffie: d.nijzing@apeldoorn.nl. De cursus wordt verzorgd door de Raadsgriffie van Apeldoorn in samenwerking met ProDemos (www.prodemos.nl).


 

‘Sterk maken voor klimaat en toegankelijkheid’

Foto: Rob Voss

Kirsten Hanekamp is sinds 2022 fractievertegenwoordiger voor GroenLinks. De toekomst van het klimaat gaat haar in het bijzonder aan het hart en daar wil ze zich de komende jaren graag sterk voor maken. En dat lukt vaak nu eenmaal beter via politieke deelname. Daarnaast komt ze met een passie op voor de toegankelijkheid van Apeldoorn, op alle gebieden. Kirsten heeft het Goldenhar syndroom, hetgeen betekent dat ze sinds haar geboorte een visuele en auditieve beperking heeft en altijd samen is met haar assistentiehond Cooper.

Kirsten hoefde niet door derden op de cursus Politiek Actief gewezen te worden. Vanuit haar al diepgewortelde interesse in de binnenlandse politiek schoof ze twee jaar geleden aan bij de (destijds online) cursus van ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat. “De landelijke verkiezingen waren voor GroenLinks teleurstellend verlopen en dat verbaasde me nogal, omdat ik zelf zo in het partijprogramma geloof. Hoe kon dát nu gebeuren? Toen dacht ik: dan moet ik het misschien zelf maar gaan doen! En zo geschiedde.”

In haar studententijd maakte Kirsten, 40 jaar inmiddels, nog deel uit van de PvdA, maar onder meer haar grote bezorgdheid om het klimaat dreef haar uiteindelijk richting GroenLinks. Haar belangstelling voor de politiek was dus al op jeugdige leeftijd gewekt, maar hoe alle bestuursorganen werken, welke politieke instrumenten er zijn en hoe je moet debatteren, dat wilde ze graag leren. Vandaar haar deelname aan Politiek Actief. “De cursus heeft voor mij aan alle verwachtingen voldaan. Ik heb daardoor een mooi inkijkje gekregen in de lokale politiek. Het deed me af en toe zelfs terugdenken aan de lessen Maatschappijleer op school. En nee, niet alles was even interessant, want bijvoorbeeld over financiën praten vind ik helemaal niet leuk. Bij het debatteren heb ik daarnaast geleerd om af en toe ook even een stapje terug te doen: even wat minder hoog van de toren te blazen en goed te luisteren naar de argumenten van anderen.”

De cursus heeft Kirsten ook zeker gemotiveerd om deel uit te gaan maken van de lokale fractie van GroenLinks. “Toen ze me vervolgens vroegen voor de kieslijst, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Maar nog even niet op een verkiesbare plaats, alstublieft. Ik kwam op plaats tien terecht, niet genoeg voor een plaats in de gemeenteraad, maar ik ben blij met mijn rol als fractievertegenwoordiger. Daarin kan ik mijn kritische opmerkingen en out of the box-ideeën prima kwijt. Bovendien kan ik zo mijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor alle mensen die op mij hebben gestemd.”

Kirsten zegt van zichzelf: ‘ik zie er anders uit’. “Het leven is voor mij één grote marathon geweest. Ja, ik heb een beperking, maar wil daardoor niet per se een vertegenwoordiger zijn van mensen met een beperking. Ik zit niet in een rolstoel, hè, ik hoor en zie alleen slechter, waardoor ik soms tegen belemmeringen aanloop. Mensen met een andere beperking komen weer andere dingen tegen waar ik me ook niet altijd volledig bewust van ben; toch probeer ik me hard te maken voor een toegankelijk Apeldoorn. Inclusie gaat voor mij verder dan gedogen en mijn doel is dat iedereen mee kan doen in Apeldoorn. En dan doel ik vooral op de participatie van de inwoners; zij moeten weten dat de politici er voor hen zijn. Ik zeg tegen hen: laat van je horen!”

 


 


‘Het politieke landschap bevalt me erg goed’

Foto: Rob Voss

Marcel Hassink is sinds vorig jaar fractievertegenwoordiger van de VVD in Apeldoorn. Hij volgde de cursus Politiek Actief in het voorjaar van 2021, midden in de coronatijd. De bijeenkomsten vonden daardoor online plaats, maar dat was voor hem geen bezwaar. “De cursus was geweldig interessant en leerzaam, ik heb er veel plezier aan beleefd. Ook al was het via een scherm, het was toch een mooie manier om bij de lokale politiek betrokken te worden.”

Hij greep de gelegenheid van de cursus aan om betere inzichten te krijgen hoe de politiek in Apeldoorn functioneert, met als bonus om de gemeente op deze wijze beter te leren kennen. “Ik ben geboren en getogen in Warnsveld, maar heb vooral lang in het buitenland gewoond en gewerkt. In diverse landen in Azïe en ook jarenlang in Australië. Toen ik terugkwam in Nederland, was mijn agenda nog leeg. Toen dacht ik bij mezelf: wat vind ik nu echt interessant? Daar viel de inrichting van de lokale politiek ook onder. Politiek Actief online was een mooie invulling, want in coronatijd waren andere dingen sowieso niet mogelijk. De cursus heeft het politieke vuurtje verder in mij aangewakkerd. Wat voor mij aanvankelijk als heel afstandelijk gold, de lokale politiek, kwam op deze manier erg dichtbij, en maakte het idee in me wakker om er ook daadwerkelijk een vervolg aan te gaan geven.”

Hassink (54) ging al vanuit Nederland ‘met een VVD-hart’ naar het buitenland, dus dat hij nu voor deze partij actief is mag geen wonder heten. “Het liberalisme spreekt me enorm aan en ik ben na de cursus vaak aangeschoven bij de fractievergaderingen van de VVD. Die vergaderingen zijn openbaar en zo heb ik ook een keer meegeluisterd bij het CDA. Ik kreeg zo een beter begrip wat er in Apeldoorn allemaal speelt en leeft en hoe de verschillende lokale partijen denken over de soms heel ingewikkelde vraagstukken. Ik bespeurde al snel een herkenbaarheid in de lijn die de verschillende fracties volgen. Maar wat me vooral meteen opviel toen, en nu ook, is hoe goed de partijen met elkaar samenwerken. De meeste zijn bereid om af en toe water bij de wijn te doen omdat ze het beste met de inwoners van Apeldoorn voor hebben. Daarbij is de onderlinge sfeer heel collegiaal, waar ondanks hun verschillen in opvattingen iedereen echt samenwerkt. Ik denk dat de inwoners van in grootte vergelijkbare gemeenten jaloers mogen zijn op hoe in de Apeldoornse politiek in het belang van de burgers wordt gedacht, hoe constructief de coalitie en oppositie met de diverse onderwerpen omgaan.”

Hassink zelf heeft een brede maatschappelijke en politieke belangstelling, maar met name de energietransitie heeft zijn bijzondere voorkeur. “Hoe we in de gemeente energie kunnen besparen, opwekken en straks ook opslaan. Zo zijn er nu in Loenen fantastische lokale initiatieven waar we veel van kunnen leren en verder toepassen. De lokale VVD-fractie maakt zich sterk voor een soepel verlopende energietransitie, onder wie zeker ook de helaas uit de politiek opgestapte Roel van Swam. Hem zijn we daarin veel dank verschuldigd.” Als fractievertegenwoordiger kan Hassink al op fraaie wijze zijn steentje bijdragen aan het lokale gezicht van de VVD, maar hij ambieert ook absoluut een zetel in de gemeenteraad. “Het politieke landschap bevalt me erg goed, daar wil ik ook op langere termijn graag in van betekenis zijn.”

“Overigens: op 15 maart zijn er weer verkiezingen voor de provincie en de waterschappen. Dat we kunnen en mogen kiezen is enorm belangrijk. Ik hoop dat juist nu iedereen hier gebruik van gaat maken en op Apeldoornse kandidaten gaat stemmen.”