Zorg

Speciale campagne: pleegouders gezocht!

Kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, willen we graag ‘zo thuis mogelijk’ laten opgroeien. Als dat bij de eigen ouders niet kan, dan het liefst bij pleegouders. Er zijn dringend meer nieuwe pleegouders nodig, jaarlijks ongeveer 3.500.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp-organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland. Er zijn verschillende manieren om pleegouder te zijn. Je kunt bijvoorbeeld pleegouder in deeltijd worden of voor kortere tijd. Je kunt alleenstaand zijn, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal.

Zoektocht naar ouders

In samenwerking met pleegzorgorganisaties en de gemeenten binnen de zorgregio Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe start de gemeente Brummen een campagne om nieuwe pleegouders te werven. “Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Aan bevlogen mensen die tijdelijk de zorg van een kwetsbaar kind of jongere op zich willen nemen”, laat jeugdwethouder Ingrid Timmer weten. “In totaal hebben in Nederland vorig jaar 16.700 pleeggezinnen voor 23.272 pleegkinderen gezorgd. Het aantal pleegkinderen nam vorig jaar toe met ruim 500. Reden om samen met pleegzorgorganisaties een zoektocht te starten naar nieuwe pleegouders.”

Coronaproof

De zoektocht stond overigens gepland voor dit voorjaar, maar vanwege de coronacrisis werd de geplande campagne opgeschort. “Met of zonder crisis. Er zijn altijd nieuwe ouders nodig. Dus daarom starten we de campagne nu alsnog, uiteraard helemaal binnen de maatregelen”, vertelt Timmer. “We zullen volop gebruikmaken van digitale kanalen en ook de wervings- en informatiebijeenkomst zal digitaal zijn.”

Digitale bijeenkomst

Via diverse acties wordt de komende periode aandacht gevraagd voor het pleegouderschap. Deze acties werken toe naar een digitale bijeenkomst op woensdagavond 11 november. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij die interesse en belangstelling hebben, vrijblijvende informatie over wat pleegzorg is. En natuurlijk is er ook online de mogelijkheden om vragen te stellen aan ervaren pleegouders. Meer informatie over pleegzorg is te vinden op de website www.openjewereld.nu.

Week van de Pleegzorg 2020

Van 28 oktober tot en met 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.