Zorg

Raadspetitie Red het Gelre: Ziekenhuis grootste werkgever in Zutphen

Foto: Arjan Gotink

Alle partijen in de Zutphense gemeenteraad hebben een petitie gestart voor een volwaardig ziekenhuis in Zutphen: RedhetGelre.nl. Niet alleen in Zutphen, maar ook in de omliggende gemeenten is het voor inwoners belangrijk dat aanrijtijden kort zijn en de zorg dichtbij is. Zeker als het gaat om zorg met een spoedeisend of terugkerend karakter, zoals de Intensive Care, eerste hulp, verloskunde, oncologie, kindergeneeskunde, transfusies en dialyses.

Fractievoorzitter van de PvdA Jasper Bloem: “Het is tijd dat Gelre Ziekenhuizen duidelijkheid geeft. Als de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen aangeeft dat zij voor een volwaardig ziekenhuis in Zutphen gaat, dan zou dat al een hoop zorgen wegnemen.” PvdA-bestuurslid Tamim Mehdi voegt daaraan toe: “Deze petitie is voor onze inwoners een kans om zich direct tot de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen te wenden en aan te geven hoe belangrijk de vestiging Zutphen voor hen is.”

De wettelijke norm voor aanrijtijden is dat de spoedeisende hulp binnen 45 minuten te bereiken is. Voor een aantal locaties in de regio Zutphen kan dat behoorlijk krap worden, indien de spoedeisende hulp uit Zutphen verdwijnt. En de spoedeisende hulp zorgt momenteel voor ongeveer 60 procent van de opnames. Indien alleen de planbare zorg (nu 40% van de opnames) overblijft, betekent dit dat er waarschijnlijk aanzienlijk minder zorg in Zutphen beschikbaar blijft. Naast de zorg voor patiënten is het ziekenhuis ook de grootste werkgever in de gemeente Zutphen. Een volwaardig ziekenhuis zorgt voor langetermijnwerkgelegenheid.

De eerste indruk is dat Gelre Ziekenhuizen dit ‘locatieprofielentraject’ toch vooral benadert vanuit het oogpunt van kostenbesparingen. Financieel gezien lijkt er voor de buitenwereld geen bittere noodzaak voor. Uit het Jaarverslag blijkt dat Gelre Ziekenhuizen 4 miljoen euro winst heeft geboekt. En de solvabiliteitsratio is gestegen naar 31%, wat ongeveer het gemiddelde is voor een ziekenhuis in Nederland. Jasper Bloem (zie foto): “Natuurlijk waarderen we dat Gelre Ziekenhuizen een financieel solide beleid voert. Juist vanuit deze solide uitgangssituatie vraag ik me af waarom al die onrust over het verplaatsen van zorg dan nodig is.”

De petitie is door alle partijen in de Zutphense gemeenteraad gestart en er ligt een motie van alle partijen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 april. Daarnaast hebben partijen in de gemeenteraden van Lochem en Berkelland hun bezorgdheid getoond over de zorg in het Zutphens ziekenhuis. En de SP heeft Kamervragen gesteld. Jasper Bloem: “We zijn het meest effectief wanneer we onze krachten bundelen. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: Een volwaardig ziekenhuis in Zutphen!”