Stedendriehoek

Subsidie voor afkoppelen van regenwater

BRUMMEN/EERBEEK – Het is duidelijk dat het weer de laatste jaren aan het veranderen is. Steeds meer mensen krijgen te maken met wateroverlast of juist watertekort. Deze veranderingen vereisen aanpassingen in de waterhuishouding. Bij veel huizen stroomt regenwater van het dak via buizen naar het gemeenteriool, dat uiteindelijk bij de rioolwaterzuivering terechtkomt.

Tijdens hevige buien raakt dit rioleringssysteem overbelast, met als mogelijk gevolg dat straten onder water komen te staan. In extreme gevallen kan vervuild water zelfs via het toilet of doucheputje weer in huis terechtkomen. Dit kan voorkomen worden door regenwater rondom het huis langer vast te houden.

“Alleen door gezamenlijke inspanning kunnen we de druk op het riool verminderen. Gemeente Brummen is al langere tijd bezig om het gemeentelijk riool aan te passen. Op verschillende locaties worden gescheiden rioleringsstelsels aangelegd, waarbij vuilwater en regenwater apart worden opgevangen. Ook wordt regenwater van gemeentelijke gebouwen afgekoppeld. Daar gaat gemeente Brummen natuurlijk gewoon mee door. Het is nog mooier als veel meer gebouwen het regenwater scheiden van de riolering en daar kunnen inwoners bij helpen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Regenwater scheiden van het riool

“Inwoners kunnen helpen door de regenpijpen los te koppelen van het riool. Zowel woningen als bedrijfspanden kunnen regenwater scheiden van het riool, ongeacht of het pand in bezit is of wordt gehuurd. Gemeente Brummen wil graag ondersteunen bij het zelf uitvoeren van deze maatregelen. Onlangs is een nieuwe subsidieregeling gestart voor het afkoppelen van regenwater. Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor elke vierkante meter dak die zij afkoppelen.”

Emmertest

Inwoners controleren eerst of hun woning is aangesloten op het gemengde rioolstelsel en voeren een emmertest uit om te bepalen hoe goed de grond in de tuin water afvoert. Vervolgens kunnen de juiste maatregelen worden gekozen op basis van de situatie. In de gehele gemeente Brummen zijn er mogelijkheden om bovengronds iets te doen met regenwater, zoals het afkoppelen van regenpijpen, het plaatsen van een regenton, het aanleggen van een regenwatervijver of het creëren van een gootje in de tuin waar het water kan wegzakken. In Eerbeek zijn er ook ondergrondse opties, zoals het plaatsen van infiltratiekratten, het maken van een grindkoffer of het mogelijk maken van verticale infiltratie. Meer informatie hierover is te vinden op www.brummen.nl/afkoppelen.”

Advies van de afkoppelcoach

Gemeente Brummen begrijpt dat het soms lastig kan zijn om zelf aan de slag te gaan. Wellicht zijn er nog enkele praktische vragen. De afkoppelcoach van gemeente Brummen, Femke van Rijsbergen, biedt persoonlijk advies. Tijdens een gratis huisbezoek adviseert zij over de mogelijkheden. Voor advies over het afkoppelen kan een e-mail worden gestuurd naar afkoppelen@brummen.nl, met als onderwerp ‘afspraak afkoppelcoach’. Telefonisch contact met Femke is ook mogelijk via 06-40118103. Het adviesgesprek is niet verplicht om subsidie te ontvangen.