Sport

Overgewicht aanpakken met Samen Sportief in Beweging

ZUTPHEN – Voor mensen met matig tot ernstig overgewicht is het vaak lastig om een gezondere leefstijl te bereiken en te behouden. Daarom zijn er speciale tweejarige programma’s, Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) genaamd. Twee jaar lang worden mensen geholpen met een gezonder eet- en beweegpatroon. Dit wordt (onder voorwaarden) vergoed door de zorgverzekering. Actief Zutphen start begin 2024 met een nieuwe Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): Samen Sportief in Beweging. Belangrijk verschil met andere programma’s is de nadruk op bewegen.

De eerste tien weken (de basiscursus) komen deelnemers twee keer per week bij elkaar om te sporten. Iedereen start op zijn/haar eigen niveau met bewegen, onder begeleiding van een fysiotherapeut en een sportleider van Actief Zutphen.
Deelnemers gaan ook verschillende sporten uitproberen, op zoek naar een beweegactiviteit die op langere termijn bij hen past. Michiel van der Beek (zie foto) van Actief Zutphen zegt hierover: “Het doel is om de deelnemers actief te krijgen én te houden. Daarom gaan we met iedere deelnemer samen op zoek naar een beweegactiviteit die hij of zij ook echt leuk vindt en vol kan houden. We zoeken hiervoor onder andere de samenwerking met verenigingen.”

Aan de slag

Meer bewegen is niet het enige onderdeel. Er is ook veel aandacht voor voeding en leefstijl. Michiel van der Beek: “We werken samen met Fysiotherapie Zuidwijk en Astrid van Tongeren, diëtiste en coach. We helpen deelnemers met het veranderen van hun eet- en beweegpatroon door individuele coaching en groepsbijeenkomsten. Twee jaar lang volgen en begeleiden we de deelnemer.”

Het programma van Samen Sportief in Beweging is geschikt voor gemotiveerde mensen met (ernstig) overgewicht die echt vanaf het begin aan de slag willen gaan. Belangrijk verschil met andere GLI’s is dat het programma (inclusief het sporten) overdag is, op maandagmiddag en woensdagochtend.

Meedoen

De eerste groep Samen Sportief in Beweging start op 18 maart. De intakegesprekken zijn in januari en februari. “Wilt u meedoen? Overleg dan met de huisarts of de praktijkondersteuner. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de huisarts/praktijkondersteuner u doorverwijzen. Dan wordt het programma vergoed vanuit de basisverzekering.” Meer informatie is te vinden op de website www.actiefzutphen.nl