Stedendriehoek

Mijlpaal verbetering veiligheiden doorstroming N348 Zutphen

ZUTPHEN – Recent werden de inpassingsplannen voor de N348 door de Raad van State goedgekeurd. De verbeteringen aan deze drukke provinciale weg kunnen nu plaatsvinden. Naar verwachting is dit in 2018 of 2019.

Voordat een weg kan worden verbeterd of veranderd, moet een inpassingsplan wettelijk worden vastgesteld. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken en bij de Raad van State in beroep te gaan. In april was de zitting voor de inpassingsplannen N348 Quatre Bras en N348 Jodendijk Scheuterdijk bij de Raad van State. Alle beroepen zijn echter ongegrond verklaard en daarmee zijn de inpassingsplannen onherroepelijk geworden. Conny Bieze, gedeputeerde mobiliteit: “Ik ben erg blij met deze uitspraak. Dit is een mooie en belangrijke mijlpaal na zeven jaar van planvoorbereiding en overleg met belanghebbenden. Nu kunnen we verder met het verbeteren van de veiligheid en doorstroming op deze belangrijke, drukke provinciale weg.”

De uitvoering is afhankelijk van de grondverwerving en vergunningenprocedures. Bieze: “We proberen altijd de grond in goed overleg te verkrijgen. Dit overleg loopt al. Mocht het niet lukken in goed overleg, dan moet de provincie gaan onteigenen. Daarnaast zijn er ook nog vergunningen die aangevraagd moeten worden. De planning van uitvoering is nu 2018/2019. Een definitieve planning van de werkzaamheden komt pas als alle grond in eigendom is én alle vergunningen in onze bezit zijn. Gaat alles vlot, dan wordt het 2018.”

Een van de drukste wegen van Gelderland

De N348 is met 14.000 tot 15.000 motorvoertuigen per etmaal één van de drukste provinciale wegen in Gelderland en tevens een belangrijke verkeersader tussen Zutphen en de A1. Bieze: “Het doel is dat we de veiligheid van de weggebruikers verbeteren en ervoor zorgen dat ze sneller en beter kunnen doorrijden. Dat is ook beter voor de leefomgeving en het milieu. Ook zorgen we ervoor dat mensen gemakkelijker en veiliger deze drukke weg kunnen oversteken. Een uitdaging om deze beide doelen zo goed mogelijk met elkaar te verenigen.”

De Jodendijk wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten van de N348. Voor fietsverkeer blijft de verbinding wel open. Ter hoogte van de Jodendijk- Scheuterdijk wordt een middengeleider aangelegd, waardoor fietsers in twee keer veilig kunnen oversteken. De bestaande rechtstreekse verbinding van de Scheuterdijk op de N348 wordt afgesloten en het verkeer wordt via een nieuwe parallelweg aangesloten op de bestaande rotonde in de N348. Het bestaande fietspad wordt daarvoor tussen de rotonde en de Scheuterdijk opgewaardeerd tot parallelweg. Door de ontsluiting via deze parallelweg te laten verlopen, ontstaat niet alleen een veilige ontsluiting voor verkeer van en naar de Scheuterdijk, maar ook voor de aanliggende woningen en bedrijven. Twee woningen aan de parallelweg moeten worden gesloopt. Ter hoogte van de rotonde wordt een oversteek voor (brom)fietsers gerealiseerd. (Brom)fietsers komend vanaf de nieuwe parallelweg, kunnen ook hier via een vluchtheuvel (middengeleider) in twee keer de Zutphenseweg oversteken.