Stedendriehoek

Korting voor Zutphense huurders gemeentelijk vastgoed

Foto: Pixabay

Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen en de gevolgen van de coronacrisis voor huurders van gemeentelijk vastgoed, wil de gemeente Zutphen de schade voor haar huurders verlichten. Daarom is besloten dat huurders van gemeentelijk vastgoed die zijn getroffen door de coronacrisis, huurkorting kunnen aanvragen. Huurders kunnen deze huurkorting aanvragen voor de periode van 15 maart 2020 tot 1 april 2021. Na 1 april 2021 wordt ieder kwartaal beoordeeld of de periode voor huurkorting wordt verlengd.

Huurders kunnen huurkorting aanvragen als zij door de coronamaatregelen geen of weinig gebruik hebben kunnen maken van het vastgoed dat zij van de gemeente huren. Het gebruik van het vastgoed moet daarbij noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het bedrijf van de huurder. Dit is bij horeca bijvoorbeeld meestal wel het geval, maar bij een kantoorruimte vaak niet. Ten slotte geldt als voorwaarde dat de huurder geen of sterk verminderde inkomsten of omzet heeft als gevolg van de coronacrisis.

De hoogte van de huurkorting is afhankelijk van de mate van het omzet- of inkomstenverlies van de huurder. Hoe hoger het verlies is, des te hoger de huurkorting. De huurkorting is 25% tot 50% per maand als de huurder zijn deuren volledig moest sluiten. De huurkorting bedraagt 15% tot 25% per maand als de huurder wel open mocht, maar met beperkingen.

Aanvullende maatregelen

Vorig jaar is al besloten om uitstel van betaling te verlenen vanwege de coronacrisis. Deze mogelijkheid wordt voortgezet. In aanvulling hierop kunnen huurders verzoeken individuele betalingsregeling te treffen.

Meerdere Zutphense verhuurders en huurders hebben al vergelijkbare afspraken gemaakt over de gevolgen van de coronacrisis voor de huur. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom roept de gemeente Zutphen ook alle andere Zutphense verhuurders en huurders op om onderlinge afspraken te maken over de gevolgen van de coronacrisis.

Het aanvraagformulier en meer informatie is te vinden op de website zutphen.nl/coronavirus/hulp-voor-ondernemers/huurkorting