Stedendriehoek

De eenvoud van zorg dichtbij

ZUTPHEN – Door de hervorming van de huishoudelijke hulp kan de toegevoegde waarde van de hulp beter tot zijn recht komen. Doordat er sprake is van één organisatie die de huishoudelijke hulp biedt, kan makkelijk de verbinding worden gelegd met de andere zorgprofessionals in de wijk.

De huishoudelijke hulp krijgt een korte verbinding met de sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen en kan signaleren wanneer er meer ondersteuning nodig is. Cliënten en hulpen krijgen meer regie en langdurige opdrachten maken het mogelijk dat cliënten steeds dezelfde vertrouwde gezichten zien die hen thuis helpen. Een ander belangrijk doel is de werkzekerheid voor de huishoudelijke hulpen.

De Raad heeft in 2015 kaders gesteld om de huishoudelijke hulp toekomstbestendig te maken. Om te kunnen bepalen wat voor soort organisatie hiervoor nodig is, zijn drie organisatievormen uitgewerkt. Het college adviseert de Raad om uit deze drie varianten te kiezen voor de Stichting Huishoudelijke Hulp.

In de stichtingsvorm komen de medewerkers in de huishoudelijke hulp in dienst van de stichting met behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden. De gemeente kan direct en voor langere tijd opdrachten aan de stichting verlenen. Door het oprichten van een stichting heeft de gemeente de mogelijkheid om te sturen op belangrijke beslissingen die kunnen bijdragen aan de ambitie van de gemeente voor de huishoudelijke hulp. Dit is belangrijk bij een dergelijke ingrijpende verandering.

Wethouder Patricia Withagen: “Ik geloof in de kracht van de eenvoud. In de eenvoud van een vertrouwde relatie tussen hulp en inwoner. In de eenvoud van één organisatie die is ingebed in de Zutphense wijken. In de eenvoud van zorg dichtbij die werkt. Juist die eenvoud kan goed bijdragen aan de vernieuwing en de versnelling die we nodig hebben om Zutphen sterker te maken.”

Naast de stichting zijn ook business cases uitgewerkt voor een (werknemers)coöperatie en een innovatietraject met bestaande zorgaanbieders. Naar verwachting maakt de Raad in december een keuze voor één van de organisatievormen voor huishoudelijke hulp. Daarna zal in samenspraak met cliënten, hulpen en andere betrokkenen de verdere uitwerking voor een implementatiefase plaatsvinden.