Coronanieuws

Half miljoen ondersteuning voor Zutphense ondernemers

Foto: Shutterstock

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 500.000 euro beschikbaar te stellen om ondernemers in Zutphen te ondersteunen. De gemeente kiest er voor dit geld via de ondernemerscollectieven Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ), de Stichting Parkmanagement Zutphen (SPMZ) (voorheen: de Handel en Industriestichting Zutphen (HIZ)) en de winkeliersverenigingen te laten lopen. Een andere manier is nauwelijks mogelijk, omdat dit al snel als staatssteun gezien kan worden. 

Grote impact

Ook de gemeente Zutphen is inmiddels een jaar in de ban van de COVID-19 crisis. Deze crisis heeft grote impact op de lokale economie. Vooral de horeca en detailhandel in de binnenstad worden hard getroffen, maar ook een aantal bedrijven op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra heeft het niet makkelijk. Het rijk heeft diverse maatregelen getroffen om de liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers te behouden. Aanvullend hierop heeft de gemeente Zutphen eerder op lokaal niveau maatregelen getroffen, zoals onder andere het besluit de precario voor terrassen in een bepaalde periode niet te innen. Vanuit juridisch oogpunt is er geen mogelijkheid bijvoorbeeld de OZB niet te innen of individuele ondernemers financieel te steunen in verband met ongeoorloofde staatssteun.

Wethouder economie Annelies de Jonge: “We zien dat het pakket van het rijk niet voor alle ondernemers toereikend is. Daarom hebben wij onderzocht welke mogelijkheden we nog wél hebben om ondernemers te ondersteunen bij het doorkomen van deze crisis en om hen op weg te helpen zodra de maatregelen versoepeld worden.”

Maatwerk

Waar de ondersteuningsvraag van de ondernemer ligt, is divers. Annelies de Jonge: “We willen zoveel mogelijk maatwerk bieden. Om te voorkomen dat we in ontoelaatbare staatssteun terecht komen, kiezen we er daarom voor ondernemers te ondersteunen via de ondernemerscollectieven Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ), de Stichting Parkmanagement Zutphen (SPMZ) (voorheen: de Handel en Industriestichting Zutphen (HIZ)) en de winkeliersverenigingen. Aan de drie ondernemerscollectieven stellen wij een bedrag van in totaal 500.000 euro beschikbaar. We doen dit op basis van de algemene subsidieverordening. Met alle drie hebben we immers een subsidierelatie. We vragen hen voor deze aanvullende subsidie met plannen te komen die bijdragen aan het beperken van de economische schade en het economisch herstel na de coronacrisis. Het gaat dan om zowel individuele als collectieve plannen. Op deze wijze komen wij tevens tegemoet aan behoeften van ondernemers, zoals recent geuit in onze brede belronde onder ondernemers.”