Coronanieuws

Gemeente Zutphen verlengt TONK met drie maanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) te verlengen met drie maanden. TONK is een tijdelijke regeling voor huishoudens in de gemeente Zutphen van wie het inkomen door de coronamaatregelen gedaald is en die daardoor de noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen voldoen. Door de verlenging kunnen Zutphense huishoudens tot 1 november 2021 een aanvraag indienen.

Wethouder Laura Werger (zie foto): “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners hun woonlasten, zoals huur of aflossing, kunnen betalen. Zeker in deze lastige tijden. We zijn daarom blij dat we de regeling kunnen verlengen én verruimen – met terugwerkende kracht – met €200 per maand voor de huishoudens die het nodig hebben.”

Woonlasten

TONK is een financiële tegemoetkoming in de woonlasten. De regeling is verlengd tot 1 november 2021. De TONK-regeling is er bijvoorbeeld voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun opdrachten verliezen. De inwoners van Zutphen die eerder dit jaar TONK ontvingen, krijgen volgende week automatisch een nabetaling. Dit is het directe gevolg van de verlenging en verruiming van de regeling. Daarnaast toetst de gemeente opnieuw het recht op TONK van de inwoners die hun aanvraag introkken of van wie de aanvraag werd afgewezen. Als daaruit blijkt dat inwoners in aanmerking komen voor de regeling, dan wordt er ook automatisch betaald. Inwoners die nog niet eerder een aanvraag indienden én gebruik willen maken van de verlenging en verruiming, kunnen nu een aanvraag indienen.

Geen terugvordering

Huishoudens krijgen overigens niet te maken met eventuele terugvorderingen door tussentijdse wijzigingen of later ontvangen middelen als huurtoeslag of belastingteruggave. TONK is daarnaast onbelast en leidt niet tot een hoger fiscaal inkomen. Hierdoor zijn er ook geen gevolgen voor toeslagen van de Belastingdienst. Uitsluitend wanneer een aanvrager bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft aangeleverd, wordt TONK teruggevorderd. De gemeente controleert hierop.