Stedendriehoek

5 september Open Avond Soroptimisten

ZUTPHEN – De naam Soroptimist is afgeleid van het Latijn: sorores (zusters) die het optimum (beste) nastreeft. Soroptimisten zijn vrouwen die deel uitmaken van de grootste serviceorganisatie van vrouwen ter wereld: Soroptimist International. Plaatselijk of regionaal vormen zij een netwerk, de Soroptimistclub. In principe is elk beroep maar één keer per club vertegenwoordigd, waardoor een zo groot mogelijke verscheidenheid ontstaat.

Ook in Zutphen is er een Soroptimistclub en er is ruimte voor nieuwe leden. “Wij zijn met name op zoek naar vrouwen uit de volgende sectoren: techniek, politiek, financiële sector, kunst en cultuur. Gezien de samenstelling van onze club zijn wij op zoek naar jongere vrouwen”, vertelt een woordvoerder. Op 5 september, om 19.30 uur is er een informele informatieavond over het Soroptimisme en het lidmaatschap. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met:  apaalvast@hotmail.com.

Het lidmaatschap van clubs staat open voor vrouwen met een beroep (huisvrouw is in 1976 officieel erkend als beroep) of bedrijf, die studeren of die werkzaam zijn als vrijwilliger en die een groot aantal uren per week aan hun taken besteden. 

Doelstellingen van het Soroptimisme
De doelen van het netwerk zijn het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes, verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen, elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen, zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg en het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen. 

Soroptimistclub Zutphen ondersteunt het project Buddy to Buddy, waarbij de ontmoeting tussen vluchtelingen en inwoners centraal staat.