Stedendriehoek

Poëziemiddag Regentessekerk, Apeldoorn 

Voorafgaand aan de landelijke Poëzieweek houden wij onze Poëziemiddag. Op die middag dragen wij zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om wat voor reden dan ook: ontroerend, diepzinnig, vermakelijk, vrolijk, droevig. Het mag een eigen gedicht zijn of ook een gedicht van iemand anders. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder geval luisteren!

Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd sfeervolle en gezellige Poëziemiddag, of wil je gewoon erbij zijn en luisteren, geef je dan op bij een van de hieronder vermelde personen. Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie. Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op de middag wordt uitgereikt. Daarom is er een uiterste inleverdatum voor de gedichten: 6 januari 2023!

Datum             Dinsdag 17 januari 2023
Tijd                  14.00 – 16.30 uur
Plaats              Regentessekerk, Apeldoorn         

Aanmelding    Wim Meekers, wfmmeekers@online.nl, 06-51697883
& info              Bij opgeven alsjeblieft je naam-adres-woonplaatsgegevens vermelden, telefoonnummer plus e-mailadres.

Gedichten       insturen uiterlijk 6 januari 2023, in Word-opmaak. Sturen aan André Maris: meneermaris@gmail.com

Kosten             € 5,00 p.p. inclusief boekje

Contant afrekenen is niet mogelijk. Wij verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. ‘De Groene Hoed, Poëziemiddag 17 januari 2023’.