Stedendriehoek

‘Effect routes Lelystad Airport onduidelijk’

De nieuwe plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim zorgen voor onduidelijkheid over het verdwijnen van langdurig lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. De routes zorgen voor hinder en milieuschade. Dat is voor de provincie Overijssel en elf gemeenten, waaronder Deventer, onacceptabel. Zij dienen een zienswijze in.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd dat laagvliegen zou verdwijnen in 2023. Maar in de recente ‘Ontwerp-voorkeursbeslissing luchtruimherziening’ zegt het Rijk hier niets over. Bovendien laat de participatie van de regio in de besluitvorming nog altijd te wensen over.

Rijk zaait verwarring

Provincie en gemeenten vinden dat het Rijk opnieuw verwarring zaait. Zij vragen de minister daarom duidelijkheid over de vliegroutes. De regio wil dat, voordat de definitieve voorkeursbeslissing wordt genomen, duidelijk is wat de effecten zijn voor gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes liggen.

Voer de dialoog

Voor de regio is het belangrijk dat de besluiten van het Rijk over de luchtvaart duidelijk zijn en dat effecten voor de regio worden meegewogen. Provincie en gemeenten willen dat bewoners, bedrijfsleven en instellingen kunnen meepraten. Gemeenten, de provincie en samenleving zijn niet of nauwelijks betrokken bij de plannen. Zij willen betere afspraken over hoe en wanneer zij door de minister betrokken worden.