Zorg

Rouwwandelingen weer van start bij Humanitas in Diepenveen

Foto: Pixabay

Heb je een dierbare verloren, dan staat de wereld voor je stil en voel je je alleen in je rouw en eenzaam. Ook andere soorten verlies kunnen leiden tot rouw: denk aan het verlies van een relatie, een baan, werkomgeving, woonomgeving, vriendschap(pen), hoop of gezondheid. Dan is het fijn om erover te kunnen praten.

Ervaringen van verlies en rouw tijdens coronatijd hakken er nog meer in dan anders. Door het gevaar van besmetting was contact tussen de zieke en familie en vrienden niet of bijna niet mogelijk; de zieke en de naasten moesten de ernst van de ziekte – en in heel wat gevallen het overlijden – alleen verwerken. De schrijnende beelden staan ons allemaal scherp voor ogen. Maar: hoe verwerk je een dergelijk verlies? Hoe lukt het in een later stadium om de draad weer op te pakken?

Door de opschorting van alle sociale activiteiten, door de coronaregels en de beperkende maatregelen van bezoek thuis en elders, werden de rouwenden vooral op zichzelf teruggeworpen. De mensen wilden met hun vragen en zorgen ook niet te koop lopen. Of zoals een deelnemer het verwoordt: “We willen onze kinderen, familie en vrienden daar niet mee belasten.” De contacten met naasten werden dus minder frequent en dat maakte dat ook eenzaamheid des te zwaarder op de rouwenden drukt. En er is schroom om in de weinige tijd en de verminderde contacten die er zijn, die tijd en ruimte ook niet nog eens zwaar te belasten met moeilijke onderwerpen. Dat is begrijpelijk. Daarom is het fijn om het verlies en de rouw met lotgenoten te kunnen delen. Door de huidige versoepelingen van de coronamaatregelen kan Humanitas de rouwwandelingen weer opstarten, en wel vanaf zondag 27 juni.

Steun bij verlies en rouw van Humanitas Deventer en Voorst, met betrokken vrijwilligers opgeleid en vaak ook ervaringsdeskundig, organiseert deze wandelingen voor lotgenoten in rouw. “Voorafgaand aan de wandeling beginnen we met een kopje koffie of thee en een informele kennismaking. Daarna lopen we ongeveer een uur in de natuur. Iedereen die kort- of langer geleden een dierbare verloren heeft of een verlies heeft meegemaakt is welkom. Aanmelden mag, maar hoeft niet.

Deelnemers zijn op zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur welkom op 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december en 2 januari 2022. Het adres van de rouwwandelingen is: Aula Tjoenerhof, Averlose Houtweg 14b in Diepenveen. Bel voor meer informatie 06-53825830 of kijk op de website www.humanitas.nl/afdeling/deventer