Stedendriehoek

‘Ontwikkelingssamenwerking is meer dan geld doneren’

TWELLO – Sinds 2004 bezoekt ontwikkelingswerker en schrijver Wiel Palmen uit Twello landen als Thailand en Nepal. Hij heeft in die jaren veel geleerd over de oosterse manier van leven en dat houdt hem, ook nu hij 85 is, nog elke dag bezig. Om iets van zijn ervaringen, ideeën en kritiek op het huidige ontwikkelingswerk over te brengen heeft hij een voordracht samengesteld. Dat is geen eenrichtingsverkeer, want bezoekers kunnen er actief aan deelnemen.

Gedurende al die bezoeken heeft hij namelijk gezien dat kleine projecten direct gericht op een vraag of verzoek zoveel meer succes kunnen hebben. “Ik geloof niet meer in de manier waarop die grote NGO’s werken. Over 100 jaar brengen we op deze manier nog steeds onze euro’s naar ontwikkelingslanden.”

Kijken naar de praktijk
Palmen: “Kijk, je kunt anoniem geld doneren, maar je kunt ook, als je als toerist in een dergelijk land rondloopt, kijken wat je praktisch kunt doen. Toen ik in Nepal was ontmoette ik een lokale kleermaker. Die vertelde mij dat als hij er een machine bij zou kunnen krijgen, hij meer werk zou kunnen verrichten. Van een man uit Apeldoorn kreeg ik toen 750 euro, die heb ik opgestuurd naar Nepal. De kleermaker heeft nu zes mensen aan het werk met elk een eigen machine. Die kunnen dus nu ook zes gezinnen onderhouden. Er is zelfs een klasje opgezet waar jonge meiden naailes krijgen. Ik ben er zelf later nog twee keer geweest en heb gezien dat je zo met een relatief klein bedrag het verschil kunt maken. Dit is het enige goede ontwikkelingswerk dat wij kunnen doen. En van dit soort praktische voorbeelden heb ik er nog een stuk of tien.”

Interactieve voordracht
Tijdens de voordracht, die ongeveer een uur duurt, vraagt Palmen aan drie bezoekers om deel te nemen aan een quiz met vragen over Nepal, Thailand en ontwikkelingswerk. Via een Powerpointpresentatie is er aandacht voor projecten die succesvol waren, maar soms ook gewoon zijn mislukt. De voordracht wordt viermaal kort onderbroken om met de zaal over een bepaalde stelling te discussiëren. “Geen statische lezing”, aldus Palmen, “maar een bijeenkomst waar de vonken vanaf kunnen vliegen en de meningen, hoe divers ook,
worden gedeeld. Misschien zullen sommigen tot de conclusie komen dat het huidige ontwikkelingswerk uit de tijd is en dat ‘ontwikkelingssamenwerking’, zoals het nu meestal heet, die naam vaak niet waarmaakt. Het ontwikkelingswerk kan dus ook anders, als je maar bereid bent om naar elkaar te luisteren.”

Voordracht boeken
De voordracht is gratis toegankelijk, achterin de zaal staat een pot waarin bezoekers een vrijwillige bijdrage kunnen deponeren. De opbrengst is bestemd voor landbouwstudenten in Nepal. Om een interactieve voordracht in de Stedendriehoek te boeken is Palmen te bereiken via palme060@gmail.com of 06-2702 8796.