Entertainment

Tijdelijke vergunning podium Burgerhaven

Het Burgerweeshuis heeft aan de Sint Olafstraat tijdelijk een pand gehuurd. Met veel inventiviteit is een plan gemaakt om hier op verantwoorde manier tot 270 gasten te kunnen ontvangen. Zodra de coronarichtlijnen dat toelaten, wil Burgerhaven concerten programmeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor negen maanden een tijdelijke vergunning afgegeven.

Los van de huidige lockdown, kan het Burgerweeshuis op de huidige plek in de binnenstad aan Bagijnenstraat 9 niet goed coronaproof werken. In de ruimte aan de Sint Olafstraat 5 is coronaproof ruimte voor 270 gasten. Het Burgerweeshuis heeft met behulp van het landelijk Kickstartfonds deze ruimte gehuurd en bij de gemeente een vergunning aangevraagd.

Inventief

Het Burgerweeshuis toont zich met het zoeken van creatieve oplossingen in deze moeilijke tijd inventief. Wethouder cultuur Carlo Verhaar: “Het Burgerweeshuis toont zijn creativiteit met het plan voor Burgerhaven. Daarnaast werkt het samen met onder andere de Deventer Schouwburg voor de programmering. Ik hoop dat de situatie snel verbetert en dat ze open kunnen.”

Het college heeft een afweging moeten maken omdat de ruimte aan de Sint Olafstraat qua geluid en parkeren niet optimaal is. Omdat het om een tijdelijke vergunning gaat, is het mogelijk om soepeler te zijn. Vanuit het belang van cultureel aanbod in deze moeilijke tijden, is vergunning verleend.

Toekomst Haveneiland

De gemeente maakt momenteel een ontwikkelbeeld voor het gebied. Het college wil zich niet, vooruitlopend hierop, al vastleggen op nieuwe functies op het Haveneiland. Daarom is gekozen voor een tijdelijke vergunning van negen maanden.