Stedendriehoek

‘Een mooi begin voor meer veiligheid’

EEFDE/GORSSEL – Op de N348 (Zutphenseweg) start provincie Gelderland eind september een proef met het verlagen van de snelheid. Die gaat omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur op het stuk vanaf de rotonde N348/Zutphenseweg bij Eefde tot aan de bebouwde-komgrens van Gorssel.

Bewoners langs de N348 (Zutphenseweg) en de gemeente Lochem hebben aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de weg tussen Eefde en Gorssel. De provinciale weg N348 tussen Zutphen en Deventer (A1) is een gebiedsontsluitingsweg met een belangrijke functie voor het regionale verkeer. Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Het wegbeeld komt niet overeen met de functie van een gebiedsontsluitingsweg. Er zijn veel erfaansluitingen en dicht op de weg staan (dikke) bomen in de obstakelvrije zone.

De proef duurt een half jaar. Na afloop van de proefperiode wordt op basis van een evaluatie gekeken hoe de provincie verder gaat met de snelheid op dit deel van de N348. De provincie wil graag van bewoners en weggebruikers weten hoe ze deze snelheidsverlaging ervaren. Daarom is de provincie op zoek naar bewoners en weggebruikers die gedurende de proefperiode een aantal keren een enquête willen invullen. Dit kan via de website www.gelderland.nl/snelheidsproefeefde. De provincie heeft vorige week aan beide kanten van de Zutphenseweg een bord geplaatst om weggebruikers op te roepen mee te doen aan het onderzoek.

ChristenUnie-fractievoorzitter Pieter Plug is zeer tevreden met de snelheidsproef: “We hebben al diverse keren gepleit voor een aangepaste snelheid voor meer veiligheid en we zijn blij met deze proef: een mooi begin voor meer veiligheid.” Hij voegt er aan toe: “Dit is slechts een begin. Tot nu toe heeft de provincie meer oog gehad voor economische motieven. Echter, de economische belangen moeten niet doorslaggevend zijn in mobiliteitsplannen, maar de veiligheid voor de automobilist, fietser en voetganger.”