Zorg

Unieke manier van hartritme-registratie

APELDOORN – Gelre ziekenhuizen is gestart met een nieuwe, unieke manier van hartritme-registratie met thuismonitoring voor patiënten met een (vermoeden van een) Transient Ischemic Attack (TIA). Met veel zorg en precisie is daarmee de zorg voor patiënten met een TIA geoptimaliseerd. “We zijn trots dat we het eerste ziekenhuis in Nederland zijn dat op deze manier de 72-uurs hartritme-registratie bij de patiënt thuis doet.”

Bij (verdenking op) een TIA worden patiënten voortaan geïnformeerd over de noodzaak van een driedaagse hartritme-registratie. Deze registratie wordt uitgevoerd met een draagbaar monitorapparaat dat bij de patiënt op de borst wordt geplakt zonder bedrading: de myPatch (zie afbeelding).

Neuroloog Dr. Bienfait: “Het gebruik van de myPatch past geheel in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Continue hartritme-monitoring van 24 uur naar tenminste 72 uur is ook medisch gezien een verbetering. Door langere monitoring bij de patiënt thuis heb je een grotere kans op het zien van een hartritme-stoornis. En nu een patiënt in plaats van een 24-uurs-opname op de afdeling Neurologie voor een dagopname komt, is er meer ruime om andere patiënten op te nemen en verlagen de zorgkosten. Nu we de myPatch gebruiken, is het voor het eerst dat we als neurologen zelf verantwoordelijk zijn voor hartritme-monitoring, met de cardiologen als back-up.”

Bij sommige patiënten kan deze thuismonitoring met de myPatch niet plaatsvinden, zoals bij verwarde patiënten. Voor hen blijft de monitoring op de verpleegafdeling Neurologie plaatsvinden.

Voordelen voor patiënt en ziekenhuis

De verpleegkundige bevestigt de myPatch met een speciale pleister op de borst van de patiënt, waarop de myPatch-monitor wordt vastgezet. Verpleegkundigen van afdeling Neurologie Johan Berghuis en Ferry van den Bosch vertellen: “De start van deze nieuwe hartritme-registratie met thuismonitoring voor TIA-patiënten in Gelre Apeldoorn en Zutphen is een mijlpaal waar onze afdeling Neurologie trots op is. Deze innovatieve aanpak, met de unieke myPatch, biedt niet alleen patiënten meer comfort met 72-uurs thuismonitoring na een dagopname, maar zorgt ook voor kosteneffectievere inzet van zorgprofessionals. Als verpleegkundigen zien we direct de positieve impact van deze vernieuwing op de flexibiliteit en tevredenheid van onze patiënten.”

Op de afdeling Neurologie verwijdert de verpleegkundige de pleister en myPatch bij de patiënt en neemt het dagboek in dat de patiënt heeft bijgehouden tijdens de 72-uurs monitoring. Dit kan indien mogelijk ook thuis, waarbij de naaste van de patiënt het verwijderen doet en vervolgens de myPatch en het dagboek terugbrengt naar de afdeling Neurologie. Vervolgens zorgt de verpleegkundige ervoor dat de registratiedata van de myPatch en een kopie van het dagboek worden doorgestuurd naar het bedrijf Intermark Technology, dat de analyse uitvoert.

Privacy

Een verslag van de analyse wordt in het elektronisch patiëntendossier opgenomen. Als de patiënt een hartritme-stoornis blijkt te hebben, neemt de neuroloog contact op met de patiënt voor het voorschrijven van antistollingmedicatie. In alle andere gevallen wordt de uitslag met de patiënt besproken tijdens de eerstvolgende afspraak met de neuroloog. “We hebben in dit project zorgvuldig gekeken naar privacy en het risico van het delen van gegevens. Er is nauwe samenwerking met de ICT-afdeling, kwaliteitsborging en veiligheidsfunctionarissen”, aldus Henk-Jan Simmelink, teamleider afdeling neurologie.