Sport

csv Apeldoorn presenteert nieuw Opleidingsplan

Met veertig jeugdteams heeft csv Apeldoorn een van de grootste jeugdopleidingen van de omgeving. Iedere dag wordt er door vele mensen keihard en met enthousiasme gewerkt aan deze grote tak binnen onze vereniging.

Enkele maanden na de komst van voorzitter Jan Veeneman, jeugdvoorzitter Johan Wind en Hoofd Jeugdopleidingen Paul de Bruin ligt er een concreet plan klaar om het werk van hun voorgangers verder te ontwikkelen en naar een nog hoger plan te tillen. Niet bedacht vanuit de bestuurskamer, maar samen met trainers en andere betrokkenen.

“In de eerste seizoenshelft is er door het bestuur een aantal doelstellingen geformuleerd voor de korte- en lange termijn. Een van de doelstellingen is een betere doorstroming van jeugdspelers naar het vlaggenschip”, begint jeugdvoorzitter Johan Wind.

Voetbalpiramide

Foto: Wout van Zoeren

Na de aanstelling van Paul de Bruin als vervanger van de gestopte Willem Kempe, zijn de plannen verder uitgewerkt. “Een aantal trainers wisten van onze doelstellingen af”, vervolgt Wind. “Zij zijn uit zichzelf aan de slag gegaan en hebben een plan bedacht om de doorstroming te bevorderen. Het resultaat is dat csv Apeldoorn komend seizoen met een O18- en O23-elftal instroomt op divisieniveau. Zo kunnen spelers vanaf de JO13 tot aan het eerste elftal op divisieniveau acteren. Dat is nu niet het geval, want onze JO19-1 speelt hoofdklasse en het tweede elftal komt uit in de reserve eerste klasse. Je ziet daardoor dat spelers na de JO17-1 op een lager niveau moeten gaan spelen waardoor het lastig is om de stap naar het eerste elftal te kunnen maken.”

Hoofd Jeugdopleidingen De Bruin is blij met deze ontwikkeling. “Je weet dat talenten van zeventien, achttien jaar tijd nodig hebben om te wennen aan het seniorenvoetbal. De O18 en O23 gaan een belangrijke rol vervullen om de doorstroming te bevorderen. De O23 wordt een verlenging van het jeugdvoetbal. Op beide elftallen worden goede trainers aangesteld die nauw gaan samenwerken met het eerste elftal. Zo wordt er op hetzelfde moment getraind zodat hoofdtrainer Jan Kromkamp bijvoorbeeld spelers mee kan laten doen.” De JO19-1 en het tweede elftal blijven bestaan, maar de meest talentvolle spelers maken komend seizoen de stap van O18 naar O23 en vervolgens richting het eerste elftal.

Breed opleiden

Ook in de breedte van de vereniging wordt verdere professionalisering doorgevoerd. “In de afgelopen periode zijn er veel gesprekken gevoerd”, zegt voorzitter Jan Veeneman. “We kregen veelvuldig te horen dat sommige teams vaak moesten uitwijken naar het veld bij TKA, nooit op het hoofdveld konden spelen, geen gekwalificeerde trainers hebben en senioren vaak op een strook moeten trainen.”

Daar komt verandering in. De Bruin geeft concrete voorbeelden. “Op dit moment krijgen de meeste teams uit de JO8 en JO9 dezelfde training, dus ook de ongeselecteerde teams. Aankomend seizoen krijgt bijvoorbeeld de trainer van de JO8-4 de training doorgestuurd met alle informatie. Komend seizoen willen we deze lijn doorzetten naar de overige teams van de onderbouw (JO7 tot en met JO12 – red.). Hiervoor zijn twee coördinatoren, interne begeleiders, aangesteld die deze teams en hun trainers gaan aansturen en begeleiden. Een bureau uit Utrecht helpt ons daarbij. Alle teams per leeftijdsgroep gaan op dezelfde momenten trainen op een veld, wat zorgt voor een goed overzicht en een efficiëntieslag wat betreft het trainingsrooster. Daardoor kunnen ook lagere teams een keer per week op kunstgras trainen. Hierdoor kan ieder team zoveel mogelijk op een van de drie kunstgrasvelden trainen.”

Ook de middenbouw (O13, O14 en O15) heeft plannen. Er wordt onder andere een database opgebouwd met filmopnames van trainingsvormen die voor alle csv Apeldoorn-trainers beschikbaar wordt gesteld ter inspiratie. Voor de middenbouw en de bovenbouw (O16, O17, O18 en O19) is csv Apeldoorn in gesprek met potentiële coördinatoren. “Het is de bedoeling dat we gaan werken vanuit een voetbalvisie met gedeelde verantwoordelijkheden. De Hoofd Jeugdopleidingen kan het niet alleen. We moeten streven naar een grote en brede organisatie, waardoor het voor iedereen qua belasting te overzien is en blijft”, legt Wind uit.

Toekomst

“Als spelers uit Apeldoorn en omgeving zich willen ontwikkelen en beter willen worden, moeten zij bij csv Apeldoorn zijn”, is De Bruin duidelijk. “We hebben goede trainers, we zoeken er ook nog een paar en de faciliteiten zijn aanwezig om te kunnen presteren. Spelers kunnen altijd twee weken bij ons meetrainen om zich te laten zien. Hun huidige clubs worden dan netjes ingelicht. Bij csv Apeldoorn kun je een goede jeugdopleiding doorlopen. En als je het om welke reden dan ook niet redt om de stap naar ons eerste elftal te maken, dan kun je terecht bij onze lagere senioren of van waarde zijn bij een eerste elftal bij een lager spelende vereniging in Apeldoorn.”

Wind vult aan: “Als een kind talentvol is, krijgt hij of zij de beste begeleiding. Als een kind minder talent heeft, dan krijgt hij of zij ook alle ruimte en mogelijkheden om zich als jonge sporter te ontplooien bij csv Apeldoorn. Het gaat namelijk niet alleen om het benutten van talent, winnen en de beste willen zijn. Ook plezier hebben met elkaar, je thuis en gewaardeerd voelen en met vriendjes en vriendinnetjes kunnen voetballen zijn belangrijke speerpunten. Dat krijgt ook grote aandacht en wordt geborgd in het Opleidingsplan. Ouders moeten het gevoel hebben dat kinderen bij csv Apeldoorn op een veilige plek zijn. We zijn ook heel blij met de activiteiten van de Jeugd Ontspannings Commissie, die zich inzet voor extra activiteiten buiten het voetbal om en waardoor spelers ook meer binding krijgen met de club.”

Voorzitter Veeneman is blij met de ambities van de vereniging. “We willen csv Apeldoorn nadrukkelijk op de kaart zetten. Voor wat betreft de accommodatie wordt er een bouwcommissie aangesteld. Zij komen met een plan voor de komende 25 jaar om Sportpark Orderbos toekomstbestendig te maken. Er liggen veel vraagstukken zoals de toekomst van onze tribune. Ook willen we bij csv Apeldoorn graag een dames- en meisjesafdeling waar bijvoorbeeld extra kleedkamers voor nodig zijn.”

“Uiteraard zijn de ambities niet van de ene op andere dag geregeld en zijn er veel uitdagingen, ook financieel. Alles moet stap voor stap samengaan met de beschikbare financiën”, realiseert Veeneman zich. Toch ziet hij de toekomst positief tegemoet. “Je merkt dat csv Apeldoorn, ondanks dat het verenigingsleven momenteel nagenoeg stilligt, erg leeft. Er zijn veel mensen bezig om iets moois neer te zetten, getuige de vernieuwde kantine en nu met het vernieuwde Opleidingsplan.”