Stedendriehoek

Regio Deal Veluwe: 25 miljoen euro voor projecten

Van links naar rechts: Henk Lambooy (burgemeester van Putten en voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken), Luc Berris (adjunct-directeur Natuurmonumenten namens de Veluwe Alliantie), Peter van ’t Hoog (gedeputeerde Gebiedsagenda Veluwe) en Maarten van Vierssen (wethouder van Apeldoorn en vertegenwoordiger voor de Veluwse gemeenten).

Het Rijk stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor de Regio Deal Veluwe. Provinciale Staten van Gelderland heeft ingestemd met de garantstelling voor hetzelfde bedrag. Daarmee komt 25 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van belangrijke Veluwse projecten.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit willen in een derde tranche Regio Deals geld vrijmaken voor de Regio Deal Veluwe. De publieke en private partijen die samenwerken in de Veluwe Alliantie en het programma Vitale Vakantieparken hebben samen met de provincie een voorstel voor de invulling daarvan gedaan. Dit resulteert in een integrale, duurzame aanpak die de Veluwse economie, leefomgeving en de natuur sterker en veerkrachtig moeten maken. Want dat is de opdracht die Den Haag aan deze deal meegeeft. De plannen moeten echt iets toevoegen voor de toekomstige inrichting van de regio. En vragen dus om brede benadering van de vraagstukken.

Zo is toerisme belangrijk voor de regionale economie, maar zorgen toeristen ook voor druk op de natuur en leefbaarheid. De Regio Deal Veluwe zet daarom onder andere in op de optimalisering van het ruimtegebruik. Verschillende partijen werken actief samen aan beheer en herstel van de natuur en het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische infrastructuur. Er wordt onder meer gewerkt aan duurzame mobiliteit en er worden verouderde recreatieparken gerevitaliseerd in combinatie met natuurherstel. De bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd met logische toegangspoorten naar de Veluwe. Bij hét Vakantiepark van de Toekomst gaat het om een fysieke én virtuele plek waar ondernemers, overheden en onderwijs samenwerken bij de totstandkoming van het meest circulaire, klantvriendelijke, veilige en toekomstbestendige park dat denkbaar is.

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Deze Regio Deal Veluwe is onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen, midden in de COVID-19 crisis. Er is veel digitaal vergaderd en heel hard gewerkt vanuit huis. Ik ben trots op alle inspanningen en dit prachtige resultaat. En ik ben heel blij dat Den Haag het belang van de Veluwe ziet en daar dus ook echt in wil investeren.”

Met de invulling van de Regio Deal Veluwe wordt een extra impuls gegeven aan de uitvoering van Veluwe op 1 en Vitale vakantieparken, die ook naadloos aansluit op bestaande provinciale programma’s. Neem het Coalitieakkoord 2019-2023, omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de Gelderse Maatregelen Stikstof. Verschillende plannen voortkomend uit deze regiodeal zijn nog in ontwikkeling. Wel is duidelijk dat een verantwoord ruimtegebruik hoog op de agenda staat, met het oog op een goed beheer en herstel van de natuur. Ook wordt verloedering op vakantieparken verder aangepakt. Tenslotte krijgt de Veluwse natuur een flinke impuls. Versnipperde natuurgebieden worden met elkaar verbonden en waar mogelijk wordt nieuwe natuur aangelegd.