Ondernemend

PGVZ gevestigde naam in vernieuwende zorg

Sinds 2016 levert PGVZ (Persoonsgebonden Vraaggerichte Zorg) in Apeldoorn zorg voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Oprichter en bestuurder is Gosse Noppert die door de ervaring met het zorgaanbod voor zijn eigen dochter, de knelpunten leerde kennen in de dagelijkse praktijk. Dat moest en kon anders, daarom nam hij dertien jaar geleden het besluit om PGVZ op te richten. We spreken hem over zijn visie waarbij de zorgvrager aan het stuur zit: “Dat willen we. Zorg moet ondersteunend zijn, zeker niet leidend. Mensen kunnen zelf nog heel veel en dat zoeken we op.” Inmiddels levert de organisatie met ongeveer 1300 medewerkers zorg aan 4200 cliënten: van Steenwijk via Apeldoorn tot Hengelo.

Handen aan het bed
Je bent dertien jaar geleden begonnen met het aanbod van verzorging en verpleging, daarna is het doorontwikkeld? “Ja, inderdaad, thuiszorg en verpleging voor ouderen, (verstandelijk en lichamelijk) gehandicapte ouderen, volwassenen en kinderen. De uitbreiding ging heel natuurlijk, puur omdat er vraag naar was. We konden het aanbod daardoor uitbreiden met huishoudelijke ondersteuning, ambulante begeleiding, wooninitiatieven en werk en dagbesteding. Daarmee is het een compleet zorgaanbod.” In een platte organisatie? “Zeker. We hebben een overhead van om en nabij 11%. De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Het zorgbudget komt voor het belangrijkste deel ten goede aan de zorgvragers, zeg maar de handen aan het bed. Ik kijk altijd wat wel kan en denk daarbij ‘out of the box’. Door het combineren van zorg voor verschillende doelgroepen kun je meer doen met minder geld.”

Maximale eigen regie
Jullie pleiten voor de eigen regie van de zorgvrager. Wat is daar zo belangrijk aan? “Dat staat bij ons in alles centraal. Ik geef je een voorbeeld: we hadden een meisje met een spierziekte die een hbo-opleiding volgde. Het was voor andere zorgorganisaties lastig om hier zorg voor in te regelen. Wij hebben een verpleegkundige in de buurt van de school bereid gevonden die dat wilde doen. Daardoor heeft zij de opleiding af kunnen ronden. Inmiddels is ze afgestudeerd jurist. Dat vind ik mooi! Buiten de kaders denken, is voor grote organisaties toch lastiger. Onze zorgcoördinatoren krijgen ook maximale ruimte, altijd rekening houdend met gestelde wet- en regelgeving en kwaliteit. Het zit in ons DNA om zoveel mogelijk te werken vanuit de wensen van de zorgvrager. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het tijdstip van slapen gaan en opstaan. Daarbij is het belangrijk dat er tussen zorgvrager en verzorger een goede match is.”

Vernieuwend
Jullie maken vernieuwende zorg mogelijk? “Ja, dat zijn de zorgcombinaties die heel goed mogelijk zijn in onze wooninitiatieven. Bijvoorbeeld de nieuwe woonvorm op het Stationskwartier in Kampen waar mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen op verschillende etages dicht bij elkaar wonen, waardoor die zorgcombinaties haalbaar zijn. We hadden in ‘no time’ meer dan 70 aanmeldingen. Een ander mooi initiatief in Apeldoorn is Woongroep 2000. Een plek waar 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking samen wonen. De ouders maakten als initiatiefnemers een plan voor de woonvorm. Ze hebben deze plek zelf helpen vormgeven. Daarmee hadden deze jongeren een eigen huis waar de ouders zelf de regie voeren over inkoop van zorg en begeleiding. Het is een heel mooie samenwerking.”

Mooie werkplek
Dus PGVZ gaat door? “Dat zeker! We hebben een uitdaging vanwege behoefte aan personeel. Op alle vlakken zijn mensen nodig, zeker ook nu ons bedrijf zo groeit. Zorgpersoneel dat zich in onze visie herkent, nodigen we graag uit eens een kijkje te nemen op onze website.”


Arnhemseweg 2, 7331 BK Apeldoorn
T 038-3331794
E info@pgvz.nl
W www.pgvz.nl/www.werkenbijpgvz.nl