Ondernemend

Duurzaam ondernemen is de toekomst

Innovatie en duurzaamheid zijn thema’s die niet meer weg te denken zijn als we het hebben over ondernemen anno nu. Ondernemers die daarbij doelenmanagement effectief weten te implementeren, zullen naar verwachting het meest succesvol zijn. Wat betekent dit nu eigenlijk voor ondernemers? En hoe werkt dit in de dagelijkse praktijk?

“Wanneer we terugkijken in de tijd, dan zien we dat bedrijvigheid in Nederland aan verschillende veranderingen onderhevig is geweest”, zo legt Sjoerd Hardeman, senior-econoom van RaboResearch, uit tijdens de bijeenkomst ‘Innovatie en duurzaam ondernemen’ die Rabobank Apeldoorn en omgeving op 16 oktober organiseerde voor ondernemers uit de regio. Zo lag de nadruk in de jaren vijftig en zestig vooral op massaproductie. De jaren zeventig kondigden de eerste ingrijpende transitie aan. Diversificatie deed zijn intrede, waarbij het produceren van meer verschillende producten tegen lagere kosten het uitgangspunt werd. In de jaren negentig stond de tweede transitieperiode voor de deur. Innovatie en ICT werden een factor van belang.

Vandaag de dag worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan ooit. Duurzaamheid neemt hierbij een belangrijke plaats in. “We staan dan ook voor een nieuwe transitie, die zich misschien wel het best laat omschrijven als de duurzaamheidstransitie”, aldus Hardeman.

Hoe ga je als ondernemer om met deze duurzaamheidstransitie? Volgens Hardeman speelt ‘doelenmanagement’ hierin een cruciale rol. Een belangrijk aspect van doelenmanagement is dat de nadruk niet alleen op financieel gewin wordt gelegd. Minstens zo belangrijk is dat de onderneming aandacht heeft voor de sociaal-maatschappelijke impact die ondernemen met zich meebrengt. Met andere woorden, verlies het maatschappelijk verantwoord ondernemen niet uit het oog. Het spreekt voor zich dat dit door de hele organisatie (uit)gedragen moet worden. De verwachting is dat ondernemers die doelenmanagement effectief weten te implementeren in hun bedrijfsvoering, het meest succesvol zullen zijn.

Een goed voorbeeld van een ondernemer die dit doelenmanagement heeft omarmd, is Maurits Hildering, eigenaar van Hildering Groenkunst en gastheer van de bijeenkomst. Met zijn bedrijf laat Hildering zien dat duurzaam en innovatief ondernemen leidt tot mooie resultaten. Hildering Groenkunst maakt zogenoemde ‘mummieplanten en mummiemossen’. Dit zijn echte planten waarbij het water in de plant is vervangen door een prepareervloeistof. Een mummieplant heeft geen onderhoud nodig, afstoffen is voldoende.

Hoe past Hildering doelenmanagement in de praktijk toe? Hij heeft heel bewust gekozen om te investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo gebeurt het mummificeren van de planten met een milieuvriendelijke vloeistof, die volledig biologisch afbreekbaar is. Mummieplanten gaan lang mee en zijn hierdoor een duurzame investering. Eén van de leveranciers van Hildering is een zorgboerderij in Noord-Holland. Het pand van Hildering Groenkunst aan de Lange Amerikaweg in Apeldoorn is, onder andere door de plaatsing van zonnepanelen, volledig energieneutraal. Ondernemen betekent risico’s nemen en met de tijd meegaan. Maurits Hildering heeft dit gedaan en heeft zo een succesvolle onderneming tot stand gebracht.

Rabobank denkt mee
Rabobank hecht grote waarde aan duurzaamheid en innovatie. De bank denkt graag mee met bedrijven die willen investeren in deze thema’s en biedt hiertoe verschillende mogelijkheden. Denk hierbij onder andere aan de financiering van duurzame investeringen. Het vertalen van visie naar uitvoering is voor veel ondernemers moeilijk. Rabobank biedt ondernemers onder andere de mogelijkheid om deel te nemen aan de Rabo Business Versneller om hen hierbij te helpen. Ook Maurits Hildering heeft hieraan deelgenomen en is enthousiast over dit programma. “Rabo Business Versneller heeft mij laten zien waar ik als ondernemer goed in ben en heeft mij geleerd me hierop te focussen”, aldus Maurits. Ook is hij erg tevreden over de samenwerking met Rabobank Apeldoorn en omgeving.

Rabobank Apeldoorn en
omgeving kijkt terug op een
waardevolle bijeenkomst

Wil je meer weten over innovatie en duurzaam ondernemen of met iemand sparren over deze onderwerpen? Bel dan accountmanager Bedrijven Joey Plaggenborg op 06-20671529.