Stedendriehoek

Noord- en Oost-Gelderland voelt zich gezonder

STEDENDRIEHOEK – Bijna 4 op de 5 volwassenen en ouderen is positief over zijn of haar gezondheid. Toch ervaart een derde beperkingen door gezondheidsproblemen. Vooral ouderen hebben hiermee te maken. Het goede nieuws is dat beperkingen zijn afgenomen ten opzichte van 2012. Ook bij de leefstijl zijn positieve ontwikkelingen te zien.

Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek uitgevoerd door GGD Noord- en Oost-Gelderland in het najaar van 2016. De GGD werkte bij dit onderzoek samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongeveer 21.500 inwoners uit de regio Noord- en Oost-Gelderland van 19 jaar en ouder deden mee aan het onderzoek. De deelnemers vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn, leefstijl en hun sociale en fysieke omgeving. In 2012 voerde de GGD dit onderzoek al eerder uit.

Beperkingen
Van de volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland ervaart 78% hun gezondheid als goed tot zeer goed. Toch voelt 30% van de volwassen en ouderen zich beperkt door gezondheidsproblemen. Vijf procent van de deelnemers voelt zich zelfs ernstig beperkt. Beperkingen kunnen de mobiliteit verminderen. Dit komt voor bij een vijfde van de 65-plussers en bij een derde van de 75-plussers.

Gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl draagt bij aan het voorkomen van ziekten en beperkingen. Het onderzoek laat een positieve trend zien bij bewegen en het gebruik van alcohol. Ten opzichte van 2012 zijn er meer volwassenen en ouderen die voldoende bewegen. Ook zijn er meer volwassenen die voldoen aan de richtlijn voor alcoholgebruik. Aan de andere kant heeft ruim de helft van de volwassenen en ouderen overgewicht. Dit percentage is in de regio Noord- en Oost-Gelderland nog steeds hoger dan gemiddeld in Nederland.

Ziekte en beperkingen kunnen de zelfredzaamheid van mensen ernstig aantasten. Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is mantelzorg steeds meer nodig. Ten opzichte van 2012 is er een sterke stijging in het percentage volwassenen en ouderen dat mantelzorg geeft (van 11% in 2012 naar 17% in 2016). Dit percentage is ook iets hoger dan gemiddeld in Nederland (15%). Het grootste aandeel mantelzorgers zit in de leeftijdscategorie 50-64 jaar; een kwart van hen is mantelzorger. Mantelzorgers van 75 jaar en ouder zijn het meest kwetsbaar; 17% van hen is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.