Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

Jahnaoh kinderburgemeester van Apeldoorn

Op donderdag 7 september droeg Jolie haar ambtsketen over aan Jahnaoh. Hiermee is hij voor het schooljaar van 2023/2024 de nieuwe kinderburgemeester van Apeldoorn. Jahnaoh heeft er naar eigen zeggen

veel zin in. Jolie kijkt terug op een ‘superleuk’ jaar waarin zij veel nieu- we mensen heeft ontmoet en veel leuke dingen heeft mogen doen. Bur- gemeester Ton Heerts kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe

collega: “We gaan er weer een mooi jaar van maken!”
Het werk van de kinderburgemeester kunt u volgen via het Instagramaccount @kinderburgemeesterapeldoorn

Foto: Peter Lous


‘Bomen voor jou’ expositie

De expositie ‘Bomen voor jou’ gaat dit najaar op reis door de gemeente Apeldoorn. De expositie in de open- lucht trapt vrijdag 22 september af bij de Bronkerk in Ugchelen. Daar- na kunt u de expositie op verschil- lende locaties in Apeldoorn zien.

Het unieke kunstproject met vijf houtkunstwerken is het resultaat van de fotowedstrijd ‘Bomen voor jou’. Inwoners konden hun favoriete boom en het persoonlijke verhaal daarbij delen.

Van de honderd inzendingen die daaruit voortkwamen, is ongeveer de helft uitgekozen voor de expositie.

Locaties

De tentoonstelling blijft steeds een paar weken op een locatie staan, voordat het weer verder reist. Kijk op de website www.apeldoorn.nl/bomenvoorjou voor de meest actuele informatie.


 

Jeroen Joon neemt afscheid van Apeldoorn

Voormalig wethouder Joon nam maandag 11 september afscheid van de gemeente Apeldoorn. Per 5 september is hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Harderwijk.

Jeroen Joon (VVD) was sinds 2018 wethouder en eerste locoburgemees- ter van de gemeente Apeldoorn. Hij was onder andere verantwoordelijk voor economische zaken, brede wel- vaart en veiligheid. Ook was hij de eerste vervanger van de burgemeester.

Op maandag 11 september nam de gemeenteraad Apeldoorn officieel afscheid van Jeroen Joon.


 

Zero Waste Week Apeldoorn

Op zondag 10 september is de der- de editie van de Zero Waste Week afgetrapt op het Zwitsalterrein. Deze week staat Apeldoorn in het teken van duurzaamheid, verspil- lingsvrij leven en afvalvrij zijn.

U kunt deze week aan verschillende activiteiten doen. Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding krijgen bij de Stadsakkers of meedoen aan de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar, World Cleanup Day.

Help mee met World Cleanup Day

Tijdens deze wereldwijde opruimac- tie op zaterdag 16 september, ge- ven ruim 190 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Het doel is om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Ook in Apeldoorn wordt er opgeruimd. Op verschillende plekken zijn er opschoonacties.

Kijk op www.zerowasteapeldoorn.com waar alle opruimlocaties zijn. Hier vindt u ook het hele programma en meer informatie over de Zero Waste.


 

Gerrit van den Hoek en Jan de Vries verrast met Koninklijke onderscheiding

Gerrit van den Hoek (69 jaar) en Jan de Vries (60 jaar) hebben op vrijdag 8 september een Konink- lijke onderscheiding gekregen. Locoburgemeester Henk van den Berge spelde hen het lintje op. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tij- dens een receptie van het 90-jarig jubileum van Muziekvereniging Ju- liana Uddel.

Gerrit van den Hoek en Jan de Vries zijn vijftig jaar lid van Muziekvereniging Juliana. Zij hebben beiden in het bestuur van de vereniging gezeten, de heer De Vries een tijd als voorzitter.

Beide heren hebben ook hun steen- tje bijgedragen aan het onderhoud en de schoonmaak van Dorpshuis Het Blanke Schot in Uddel. Vanuit zijn ervaring in de bouw is Gerrit van den Hoek daarbij van grote waarde geweest bij verbouwingen van het dorpshuis. Daarnaast is hij al ruim twintig jaar actief vrijwilliger bij veel grote evenementen die door Cultureel Centrum Uddel worden georganiseerd.

Jan De Vries zat meer dan tien jaar in het bestuur van dorpsvereniging Ud- dels Belang. Lange tijd in de functie van voorzitter. De afgelopen vijftien jaar was hij ook vrijwilliger bij Voet- balvereniging Prins Bernhard. Daar was Jan De Vries verantwoordelijk voor het onderhoud en de schoon- maak van de velden en gebouwen. Zowel Gerrit van den Hoek als Jan de Vries betekenen veel voor het vereni- gingsleven van Uddel.


 

Extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Apeldoorn stelt tientallen extra opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Hiermee reageert de gemeente op de oproep van het kabinet, waarmee ze de opdracht voor de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland invult.

Het kabinet roept veiligheidsregio’s en gemeenten op om voor dit weekend 500 extra opvangplekken te creëren. De huidige opvanglocaties in het land lopen volgens het Veiligheidsberaad snel vol.

Vanaf 1 oktober moeten gemeenten gezamenlijk nog eens 1.000 extra opvangplekken realiseren.