Stedendriehoek

John Berends treedt tijdelijk af vanwege beschuldigingen van wangedrag

Foto: John Berends © ANP

Commissaris van de Koning, John Behrends, heeft tijdelijk ontslag genomen vanwege beschuldigingen van wangedrag. Zelf heeft hij bij de Provinciale Staten een verzoek ingediend voor een onafhankelijk onderzoek naar de zaak, wat Behrends niet erkent.

Statement commissaris van de Koning John Berends, 20 september 2023

Als commissaris van de Koning mag u mij aanspreken op mijn gedrag. Daarom heb ik Provinciale Staten het verzoek gedaan tot een onafhankelijk onderzoek. Ik heb gevraagd een feitenonderzoek in te stellen naar de integriteitsschendingen waarvan ik als commissaris van de Koning word beticht en de dieperliggende achtergronden van de aantijgingen te achterhalen.

Gedurende het onderzoek zal ik mijn taken als commissaris van de Koning tijdelijk neerleggen, om zo alle ruimte te geven voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de feiten. Ik heb de situatie met de minister van BZK besproken. Hij steunt mijn verzoek tot een onafhankelijk onderzoek en respecteert de stap om hangende het onderzoek mijn taken tijdelijk neer te leggen. De minister zal dan op korte termijn voorzien in een waarneming van het ambt van commissaris van de Koning in Gelderland.

Extra presidiumvergadering naar aanleiding van bericht commissaris van de Koning

De plaatsvervangend voorzitters van Provinciale Staten van Gelderland hebben kennis genomen van het bericht van de commissaris van de Koning John Berends. Ze roepen het presidium bijeen voor een extra vergadering op donderdag 21 september 2023 om 19.30 uur.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met griffier Franske van Hooijdonk, 06 – 30 06 08 54 of griffie@gelderland.nl