Stedendriehoek

Herdenking Apeldoornse militairen

APELDOORN – Op zaterdag 8 september worden op de begraafplaats aan de Soerenseweg de Apeldoornse militairen herdacht die tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië en later in Nederlands Nieuw-Guinea en Korea zijn gevallen. In totaal zijn het 38 jongemannen, destijds allen ingezetenen van Apeldoorn. De plechtigheid begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Dankzij de inspanningen van de heren Oosterhof en Venema uit Apeldoorn is twintig jaar geleden het Indië-monument op de begraafplaats aan de Soerenseweg gerealiseerd. De gedenksteen voor de parachutistendominee Herbert Timens, die in 1951 in Korea sneuvelde, werd bijna vijftien jaar geleden op dezelfde locatie geplaatst. De herdenking, die eerder door de veteranen Van der Beek en Heemsbergen werd geleid, wordt vanaf 2013 georganiseerd door de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn. 

Bij deze herdenking zijn, naast civiele en militaire autoriteiten, ook vertegenwoordigers van de veteranenorganisaties aanwezig: onder andere de Vereniging Oud-Korea Strijders, de Bond van Wapenbroeders en de Vereniging van Oud-Militairen Nederlands-Indië.

De Heuvellaanschool in Apeldoorn heeft beide monumenten geadopteerd. Voorafgaande aan deze plechtigheid verzorgt de stichting Gastdocenten WO II voorlichting over de strijd in Nederlands-Indië, Indonesië en Nieuw-Guinea aan de leerlingen van groep 8. Tijdens de plechtigheid zijn de leerlingen gekleed in speciale T-shirts. Na de kranslegging laten zij witte ballonnen los. Er is protocollaire ondersteuning door de Koninklijke Marechaussee Apeldoorn. De ceremonie wordt muzikaal ondersteund door de Kopergroep van de Koninklijke Harmonie Apeldoorn.