Stedendriehoek

Gemeente Apeldoorn laat grind zeven en hergebruiken

Foto: Pixabay

Gemeente Apeldoorn houdt een ‘grindzeefactie’. Op de circulaire depotlocatie Kerkveld in Beekbergen wordt het grind- en zandmengsel gezeefd om daarna weer opnieuw te gebruiken in bermen in de gemeente. Dat past bij de circulaire doelstellingen van Apeldoorn.

Apeldoorn heeft veel grindbermen, deze horen bij het typisch Apeldoornse karakter. Afgelopen jaar zijn Vitens en Liander bezig geweest met vervangen van gas-en waterleidingen. Bij het werk in straten met grindbermen wordt de grindlaag weggegraven. In de praktijk betekent dit dat grind dan vermengd raakt met de onderliggende zandlaag, waardoor het niet meer geschikt is om weer terug te leggen.

Voorheen werd nieuw grind aangevoerd voor de toplaag en het oude grind en grond werd afgevoerd naar de stort. Nu wordt dit grind- en zandmengsel gezeefd. Het grind wordt daarna weer teruggebracht in de bermen van Apeldoorn. De grond die overblijft wordt gebruikt in taluds op grondwallen. Zo hoeft er minder nieuw materiaal aangeschaft te worden. Dit sluit aan bij de circulaire doelstellingen van de gemeente.