Stedendriehoek

Gelre ziekenhuizen scoort hoog op milieuzorg

APELDOORN/ZUTPHEN – Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is opnieuw beloond voor haar inspanningen op het gebied van milieuzorg. Voor de tweede keer heeft zij namelijk het zilveren niveau van de Milieuthermometer Zorg behaald. Gelre maakt dus aantoonbaar werk van de zorg voor het milieu en voor een duurzame bedrijfsvoering.

Energiezuinig, milieuvriendelijk en duurzaam inkopen
Wat betekent het behalen van dit certificaat? In ieder geval dat Gelre ziekenhuizen zuinig omgaat met energie en water en minder milieubelastende schoonmaakmiddelen gebruikt. En dat ze kritisch kijkt naar afvalstromen. Ook op het gebied van duurzaam inkopen is het ziekenhuis actief. In alle fasen van het inkoopproces worden milieuaspecten en sociale aspecten toegepast. Gelre kijkt bijvoorbeeld of producten op een milieuvriendelijke manier zijn gemaakt en of de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden worden nageleefd.

Meer over de milieuthermometer
De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur. De Milieuthermometer bestaat uit een set van criteria om aan een duurzame bedrijfsvoering te voldoen, op grond waarvan een zorginstelling een certificaat kan halen. In 2012 zijn door het MPZ de eerste bronzen en zilveren certificaten uitgereikt aan Nederlandse ziekenhuizen. Gelre was een van de eerste ziekenhuizen die in 2013 het zilveren certificaat ontving. Een overzicht van alle milieueisen is te vinden op de website www.milieuplatform.nl