Stedendriehoek

Duurzaam leven in verbondenheid

APELDOORN – De Sustainable Development Goals vormen het kader voor duurzaam leven in verbondenheid, zelf en samen met de mensen en natuur om ons heen. Realisatie van die fundamentele doelen confronteert ons met technologische en economische oriëntatie en waardering, terwijl de balans in samenhang met ecologie en verbondenheid is verstoord. We zijn ook letterlijk op veel terreinen met elkaar in gevecht in de worsteling voor onze duurzame toekomst.

Het is dringend nodig verbanden te herstellen, de natuur, de gemeenschap centraal te stellen. De inclusieve, generatieverbonden, verantwoordelijke samenleving waarin iedereen kan meedoen. Hoe werk jij, werken jullie samen aan duurzame ontwikkelingsdoelen? Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren, waar wil je naar toe, met en voor wie?

Zaterdag 23 september is er een themadag hierover, van 10.30 tot 15.15 uur (inloop vanaf 10.00 uur) in de Julianakerk, Deventerstraat 91 in Apeldoorn. Er zijn dan diverse gastsprekers en zogenoemde generatietafels. Iedereen kan zich hiervoor opgeven via de website www.worldproef.nl