Stedendriehoek

Afscheid bestuursleden Vereniging Vrienden Van Daams’ Molen in Vaassen

Van links naar rechts: Ger Steenhuis, Jan Brummel, Hans van Elten

Door Willemijn Poort

Drie bestuursleden hebben hun termijn erop zitten: Ger Steenhuis, Jan Brummel en Hans van Elten. Met hen blikken wij terug op de afgelopen jaren.

Echte vrienden van de molen zijn ze en met moeite laten zij het besturen los. Daams’ Molen in Vaassen draait op vrijwilligers. Naast een krachtig molenaarsteam is er een club mensen, vrienden, die de molen een warm hart toedragen. Met een bestuur, waarin Jan Brummel vanaf april 2015 het penningmeesterschap heeft vervuld. Ook heeft hij zich ingezet voor het werven van sponsoren, want de molen kan helaas niet van de wind alleen leven. Er zijn immers voldoende financiën nodig om haar draaiende te houden.

De wind heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Daams’ Molen. Want zo stelt Jan: met de ophoging in 2012 hebben wij in Vaassen een beeldbepalend monument kunnen behouden. Hans van Elten is het hier roerend mee eens. Als directe buurman van de molen heeft hij regelmatig contact met de molenaars en het in de molen gevestigde Koffie- en Theehuys De Korenmolen. Hij volgt de lessen van Molenaar in Opleiding om mee te mogen draaien op de molen in Welsum en soms ook hier in Vaassen. Zijn belangstelling voor de molen is en blijft groot.

Na jarenlang als bestuurslid zich te hebben ingezet is er ook een einde gekomen aan de bestuursperiode van Ger Steenhuis. Hij kwam evenals Hans van Elten in het bestuur in 2012 en is niet herkiesbaar. Samen hebben zij met de heren Oudesluijs, Siebeles en Somsen de vereniging weer nieuw leven ingeblazen. Ger kunnen we omschrijven als een zeer betrokken bestuurder, kritisch en vakkundig. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over het onderhoud en de exploitatie van de molen in de toekomst. Een van zijn speerpunten is het belang van sponsoren, het betrekken van de leden bij de molen en het toekomstbestendig maken van de Stichting Vaassens Molen en Vereniging Vrienden van Daams’ Molen. Het zijn onderwerpen die zeker hoog op het lijstje staan van de beide besturen.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen bedankt deze drie bestuurders voor hun inzet. Zodra de maatregelen rond de Corona crisis weer zijn opgeheven zal persoonlijk worden afscheid genomen en kunt u kennis maken met de nieuwe bestuursleden.

Wordt ook lid van de Vrienden van Daams’ Molen. Zie de website www.daamsmolen.nl

Wilt u de vereniging sponsoren, neem dan contact met ons op via secretaris@vvdm.net