Zorg

‘De zorg dichtbij de patiënt’

Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen. (Bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen)

ZUTPHEN – De Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen heeft een besluit genomen over de toekomst van de zorg op de locaties Apeldoorn en Zutphen. De zorg wordt rondom de patiënt georganiseerd, zo dichtbij mogelijk. Gespecialiseerde behandelingen worden straks op één van beide locaties aangeboden. De acute zorg en de poliklinieken blijven op beide locaties. 

Het besluit betekent dat specifieke patiëntgroepen straks op één van beide locaties, dus in Zutphen óf in Apeldoorn, worden behandeld. “Het voordeel voor de patiënt is dat alle kennis en ervaring op één plek gebundeld is. Deze manier van werken is niet helemaal nieuw voor Gelre. Zo kennen we al centra zoals het Gelre Oncologisch Centrum en het Lymecentrum, die vanaf één locatie werken en waar het vaak gaat om complexere zorg waar meerdere specialismen bij betrokken zijn.”

Acute zorg blijft op beide locaties

Planbare, minder complexe zorg waarbij één specialisme betrokken is, gaat Gelre bieden in focusklinieken. “Zo gaan we oogheelkundige behandelingen aanbieden in een Gelre Focuskliniek. Dat geldt ook voor liesbreuk-, knie- en heupoperaties. Nieuw is dat Gelre in focusklinieken en centra de zorg gaat inrichten rondom de patiënt. De verdeling over de locaties gaat Gelre nader bepalen. Wordt u in een focuskliniek of centrum behandeld, dan kunt u als patiënt altijd terecht in Apeldoorn en Zutphen voor een eerste afspraak of voor een controle na afloop. Want zowel in Zutphen als in Apeldoorn houden we onze poliklinieken voor alle specialismen.”

De acute zorg blijft op beide locaties: Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Eerste Harthulp, Kindergeneeskunde en Verloskunde en operatiekamers blijven zowel in Apeldoorn als Zutphen.

Van goede zorg naar excellente persoonlijke zorg
Gelre puzzelde de afgelopen twee jaar met de vraag hoe zij de medisch specialistische zorg voor de 400.000 mensen in haar regio toegankelijk kan houden. In een tijd waarin de arbeidsmarkt heel krap is, het beschikbare budget voor zorg niet groter wordt en kwaliteitseisen verder toenemen. De ambitie van Gelre om de medische specialistische zorg toegankelijk te houden voor alle inwoners uit haar verzorgingsgebied, is onverminderd groot. Hiervoor is een goede samenwerking met huisartsenzorg, verpleeg- en thuiszorg en medische specialistische zorg van cruciaal belang. Die samenwerking in de regio gaat Gelre verder intensiveren.

“Het was een proces dat binnen en buiten het ziekenhuis bij tijd en wijle emoties opriep. Mensen waren bang dat hun eigen vertrouwde ziekenhuis, waar ze al jaren werken of patiënt zijn, ingrijpend zou gaan veranderen. Gelre begrijpt die emoties. Het was bovendien best een langdurig proces, want Covid-19 legde een enorme druk op ons ziekenhuis.” Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur: “Voor de zorg zijn het intensieve jaren geweest. Zo ook voor ons. We zijn heel blij dat we het besluit over de locatieprofielen nu wel hebben kunnen nemen. We willen verder bouwen aan een sterk Gelre, waarbij medische specialistische zorg voor de 400.000 mensen in ons verzorgingsgebied toegankelijk blijft. Dit is een besluit met perspectief voor onze patiënten, medewerkers en inwoners uit onze regio. We geloven in de kracht van ons mooie ziekenhuis.”

Moedig besluit
Het college van B&W laat weten heel blij te zijn met het besluit dat Zutphen een volwaardig ziekenhuis houdt, met de afdelingen voor acute zorg en de poliklinieken. Wethouder jeugdzorg Jasper Bloem: “Ik vind het een moedig besluit en ik waardeer het bijzonder dat we in Zutphen een volwaardig ziekenhuis behouden. Dit zal een geruststelling betekenen voor onze inwoners en ook voor veel mensen in de regio om ons heen. De acute zorg blijft behouden en tegelijk gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Samen werken we aan een gezonde toekomst!” Wethouder economie Rick Verschure: “Ons ziekenhuis is een heel belangrijke werkgever voor inwoners, voor mensen uit de regio en is ook essentieel als economische motor voor allerlei andere toeleveringspartijen. Daarnaast is het voor veel mensen dubbel goed nieuws: de zorg blijft dichtbij, maar ook hun werk in of voor het ziekenhuis blijft hier in Zutphen. Vanuit ons coalitieakkoord is de zorgsector aangewezen als een van onze economische pijlers. Ik kijk er naar uit om samen te werken met het ziekenhuis, bijvoorbeeld aan goede randvoorwaarden voor een gunstig vestigingsklimaat voor zorgmedewerkers. Zo kunnen we samen de zorg dichtbij betaalbaar en op niveau houden. Goed nieuws voor onze hele regio.”