Winacties

Johannes Passion in Hanzehof

ZUTPHEN – Het projectkoor Concentus Cantzione en het orkest Concerto Barocco voeren zaterdag 8 april vanaf 20.15 uur de Johannes Passion van Johan Sebastiaan Bach uit in de Buitensociëteit van de Hanzehof in Zutphen. De muzikale leiding is in handen van Emile Engel.

Om geïnteresseerden te laten ervaren hoe het instuderen van een dergelijk groot muziekstuk nu eigenlijk gaat, is de repetitie van vrijdag 7 april openbaar (van 20.00 tot 21.45 uur). Dirigent Emile Engel en Norbert Kunst van Concerto Barocco geven tijdens de repetitie uitleg over de Johannes Passion. Ook de relatie met de Matthäus Passion komt aan de orde.
De Johannes Passion is een oratorium over het lijden en sterven van Christus volgens het Evangelie van Johannes. De Johannes Passion is aanzienlijk korter dan de Matthäus Passion. De originele titel van het stuk dat Bach in 1724 in slechts drie maanden tijd schreef, is Passio secundum Johannem. Bach volgt vrijwel letterlijk de teksten van het Evangelie naar Johannes. Hierdoor ligt het accent in de Johannes Passion minder op het lijden van Jezus en is hij in veel mindere mate het trieste slachtoffer uit de Matthäus Passion. In de Johannes Passion staan de felle turbae koren, waarin het volk zijn woede tot uitdrukking brengt, tegenover ingetogen koralen waarin de menselijke emoties centraal staan.

Dramatisch hoogtepunt
In de centrale scène, Pilatus, heeft Bach een fraaie symmetrische structuur aangebracht, het Herzstück, met behulp van de plaatsing van koralen en aria’s en – het meest opvallend – door dezelfde muziek te gebruiken voor tekstverwante turbae ter weerszijden van het centrum. Dat centrum vormt het ‘koraal’ Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn. Hier ligt de kentering van het verhaal: Pilatus trekt zich terug, de afloop is nu onafwendbaar geworden. Niet Jezus’ dood is het dramatisch hoogtepunt, maar het menselijk handelen dat daartoe leidt. De Johannes Passion is feller, dramatischer en tegelijkertijd lyrischer en ingetogener dan de Matthäus Passion, die Concentus Cantzione met Ex Arte een week later, op Goede Vrijdag, in Zieuwent onder leiding van Emile Engel ten gehore zal brengen.
Bij de openbare repetitie is het volledige koor en orkest aanwezig. De solisten repeteren op een ander moment en zullen daarom niet aanwezig zijn bij de openbare repetitie op vrijdag 7 april. Tenor Harald Quaaden zingt de rol van evangelist en is wel aanwezig. De openbare repetitie heeft plaats in de Vrije School Zutphen aan de Dieserstraat. De toegang bedraagt €5,-. Jeugd en jongeren tot 18 jaar en leerlingen van de Vrije School hebben gratis toegang. Kaarten voor de Johannes Passion kosten €35,-, voor jeugd en jongeren tot 18 jaar €17,50. Voor meer informatie, zie de website www.concentus-cantzione.nl 

Vrijkaarten
Lezers van Nieuwsblad Stedendriehoek die kans willen maken op vrijkaarten voor de uitvoering van de Johannes Passion, kunnen uiterlijk dinsdag 4 april 15.00 uur een sms sturen (0,60 per sms). Sms: STE<spatie>johannes naar 4004. De winnaars krijgen telefonisch bericht.