Stedendriehoek

Statushouders naar Michaelshoeve

BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat tijdelijk de toegewezen statushouders huisvesten in een paviljoen op het terrein van de Michaelshoeve. Hiermee probeert de gemeente een inhaalslag te maken om te voldoen aan de wettelijke taakstelling om deze nieuwe Nederlanders in de gemeente onderdak te bieden.

Met de eigenaar van het pand is afgesproken dat de gemeente een paviljoen voor een periode van twee jaar huurt. Ook is de eigenaar in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over verkoop van het terrein. Dit met de intentie om hier op termijn voor een langere periode vluchtelingen op te vangen. Het gaat dan om personen voor wie de procedure nog loopt.

“Er is in Nederland dringende noodzaak tot nieuwe opvangplekken voor mensen die hun land ontvlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking”, laat burgemeester Alex van Hedel weten.

Doorstroomlocatie voor nieuwe Nederlanders

“Dat we deze uitdaging met elkaar moeten oppakken, is voor de gemeente Brummen al langer helder. Niet voor niets nam de gemeenteraad in mei 2022 unaniem een motie aan waarbij het college opdracht kreeg alles op alles te zetten om als gemeente een substantiële bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. En de recent aangenomen Spreidingswet onderstreept dit alleen nog maar”, aldus de Brummense burgervader.

Alle gemeenten in Nederland hebben als taak om statushouders te huisvesten. Het gaat dan om mensen die de asielprocedure succesvol hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer constateert dat Brummen daar veel energie in steekt. “Het blijft een grote uitdaging, zeker gezien de woningnood. We werken er samen hard aan om onze achterstand in te lopen. We zijn op zoek gegaan naar een andere manier om toch sneller de personen die toestemming hebben om in Nederland te blijven, van een fatsoenlijk onderkomen te voorzien. Dat hebben we gedaan door het paviljoen Heliant bij de Michaelshoeve te huren en klaar te maken voor het tijdelijk huisvesten van ongeveer 35 personen. Vanuit deze tijdelijke woonruimte kunnen deze mensen doorgeplaatst worden naar een vaste woning in de gemeente.”