Stedendriehoek

Nieuwe dorpsdichter Brummen

BRUMMEN – Sinds mei 2016 heeft de gemeente Brummen een dorpsdichter. In juni 2022 startte Chris Ros, als vierde in de rij na Laurens Hoevenaren, EVA en Marije Verbeeck. Haar termijn van twee jaar loopt binnenkort af en de gemeente is daarom op zoek naar een nieuwe dorpsdichter (m/v).

Kandidaten, woonachtig in de gemeente Brummen, worden verzocht om zich te melden bij de werkgroep Taalmarkt. “Wil jij de vrijkomende stoel vullen, stuur dan vóór 30 april 2024 een bericht met motivatie, vergezeld van een gedicht over de gemeente Brummen, naar taalmarkt@brummencultuur.nl. Voor het opvragen van aanvullende informatie is dit mailadres ook geschikt. Een andere voorwaarde is dat de dichter eerder werk heeft gepubliceerd dan wel ermee naar buiten is getreden, zodat een indruk kan worden verkregen van diens vakmanschap.”

Samenbindende factor

Het dorpsdichterschap is volgens de gemeente Brummen en de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting belangrijk, want poëzie is een uiting van emotie en verstand en kan een samenbindende factor zijn tussen burgers, met name in roerige tijden, bij bijzondere gebeurtenissen en herdenkingen. De dorpsdichter heeft als taak de gevoelens van de burger te verwoorden in poëzie. De term dorpsdichter geeft aan dat het gaat om iemand die kennis heeft van en gevoel bij dat wat zich in de dorpen en buurtschappen van de gemeente Brummen afspeelt.

Kritisch

Van de dorpsdichter wordt het volgende verwacht: de dichter maakt vijf tot zes keer per jaar een nieuw gedicht. De dichter geniet een grote vrijheid om kritisch te reageren op ontwikkelingen in de Brummense samenleving. Dat gebeurt opbouwend en op een manier die grote delen van de bevolking aanspreekt. De gedichten worden geschreven in het Nederlands. De dichter zal voor de taak van dorpsdichter voor twee jaar beschikbaar zijn. De dichter is bereid om bij verschillende gelegenheden voor te dragen uit eigen werk. De dorpsdichter wordt waar nodig ondersteund door de werkgroep Taalmarkt. De uiteindelijke keuze voor een nieuwe dorpsdichter wordt gemaakt door een driekoppige jury die bestaat uit de huidige dorpsdichter, de voorzitter van de Culturele Stichting en een vertegenwoordiger van de werkgroep Taalmarkt.