Stedendriehoek

College zoekt andereninvulling De Kas

ZUTPHEN – Driekant Buiten bv stopt met de activiteiten op het terrein van De Kas (de voormalige Kaardebol). Dat heeft de horecaondernemer aan het college laten weten. Doordat de huurder zich terugtrekt, moet het college een andere vorm vinden om het gebouw en terrein te exploiteren.

Tot de eerste van deze maand had de ondernemer de mogelijkheid om gebruik te maken van de ontbindende voorwaarden die in de overeenkomst met de gemeente waren opgenomen. Nu de huurder hiervan gebruik heeft gemaakt en per 1 november de huurovereenkomst heeft ontbonden, moet het college opnieuw bekijken hoe invulling gegeven kan worden aan de exploitatie. In de tussenliggende periode kunnen de onderhuurders gewoon de activiteiten voortzetten.

Op korte termijn gaat het college met de onderhuurders in gesprek over de ontstane situatie. Rond februari/maart wil wethouder René Sueters met een voorstel komen dat een oplossing biedt voor De Kas: “Ik betreur dat inspanningen van de huurder, onderhuurders en ons niet heeft geleid tot een duurzame invulling van De Kas. Daarentegen biedt de ontstane situatie wel ruimte om met elkaar opnieuw na te denken over kansen en mogelijkheden voor de voormalige Kaardebol. Graag ga ik hierover in gesprek met de raad.”