Ondernemend

‘Regel het verplichte Basiscontract Arbodienstverlening snel in Apeldoorn’

Per 1 juli van dit jaar is voor werkgevers het Basiscontract Arbodienstverlening van kracht. Binnen de regio Stedendriehoek is BrinQer de enige gecertificeerde arbodienst, met haar hoofdkantoor in Apeldoorn. “Het is eindelijk zover!” belooft Arjan Donker. “Grip op verzuim en kosten blijft het allerbelangrijkst, maar ook een programma rondom Gezondheid en Preventie maakt het verschil. Bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers wordt daarbij steeds belangrijker.”

BrinQer is de perfecte businesspartner met een  jarenlange ervaring op het gebied van HR-vraagstukken. Met een onderscheidende visie op Inzetbaarheid en Preventie en adequate kennis van nieuwe wetgeving, faciliteert BrinQer werkgevers optimaal. Een arbodienst met een sterk lokaal en regionaal netwerk. Bedrijfsartsen, casemanagers en arbeidsdeskundigen met spreekuren op de locatie in Apeldoorn.

Arbeidsdeskundige Jos Hoexum onderstreept het belang van zijn ‘tak van sport’: “Er moet een omslag komen van ‘verzuimdenken’ naar Inzetbaarheid. Wij lopen graag vooruit in alle ontwikkelingen en in dit kader verhuizen we dit jaar naar een centrum waar alles op het gebied van gezondheid en preventie samenkomt.” 

Het team van BrinQer is zeventien man/vrouw sterk en wordt landelijk ondersteund door een kring van zestig bedrijfsartsen en andere professionals. Met veel Apeldoornse klanten blijft het bedrijf van de heren streven naar optimaal productieve en vitale medewerkers.

“Sinds vorig jaar zijn we als één van de adviespartners aangesloten bij het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en hebben we een exclusief programma om naast verzuimbegeleiding aandacht te besteden aan de vier belangrijke speerpunten: Gezondheid & Energie, Vakkennis & Vaardigheden, Motivatie & Betrokkenheid, Werk/Privébalans.” Bepalende factoren of medewerkers nu en in de toekomst inzetbaar en mobiel blijven. Belangrijk is dat medewerkers hier zelf een actieve rol in hebben.” 

Er zijn veel veranderingen aanstaande, weet Wim Davelaar. “Zo worden er op technologisch vlak grote stappen gezet, bijvoorbeeld rond het medisch dossier, waardoor het werk efficiënter wordt. Medewerkers gaan steeds meer de regie voeren over hun eigen inzetbaarheid, over gezond werken en leven. De werkgever blijft een belangrijke rol spelen bij de facilitering hiervan door goede arbeidsomstandigheden te bieden en goede dienstverleners op dit vlak aan zich te binden. Verder zijn Human Resource en Innovatie de belangrijkste thema’s voor 2019. Beide thema’s kunnen bijdragen aan een resultaatverbetering van bedrijven en een grotere medewerkerstevredenheid.”

“De overheid wil dat werkgevers steeds meer gaan inzetten op preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door een basiscontract af te sluiten met daarin eenduidige afspraken, krijgt de werkgever kaders om echt aan de slag te gaan met deze thema’s. Vanaf 2019 wordt de verzuimsoftware van BrinQer uitgebreid met een portal waarmee iedere klant direct aan de slag kan met Duurzame Inzetbaarheid, Gezondheid en Preventie. Bedrijfsbreed of op individueel niveau. Gewoon binnen abonnementstarief!” 

Sterk lokaal kennisnetwerk
Een werkgever die is aangesloten bij BrinQer, weet dat hij kan rekenen op vlotte contacten en goede adviezen. En bovendien dat hij verzekerd is van up-to-date kennis en innovatieve werkwijzen. Daarnaast brengt BrinQer – als actief lid van Apeldoeners en andere netwerken in de regio – werkgevers graag met elkaar in contact via bijeenkomsten. Donker: “Per 1 januari kunnen veel werkgevers weer overstappen naar een andere arbodienst. Vergeet de gebruikelijke twee maanden opzegtermijn niet. Wij ontvangen nieuwe klanten met open armen en ik sluit graag af met onze slogan: Verzuim is uit en activering is in!”

 

Ovenbouwershoek 31
7328 JH Apeldoorn
T 055-3574360
I info@brinqer.nl
W www.brinQer.nl