Stedendriehoek

Gelre ziekenhuizen trots op positief resultaat 2016

STEDENDRIEHOEK – Gelre ziekenhuizen presenteert met trots het jaarbericht 2016. “Willen we Gelre toekomstbestendig maken, dan moeten we ook blijven investeren en dus niet alleen besparingen doorvoeren. Zo kunnen we goede zorg blijven bieden. Ik ben trots op het resultaat dat we in 2016 met elkaar hebben gerealiseerd: diverse zorginnovaties en samenwerkingen die de patiënt ten goede komen. En bovendien een positief financieel resultaat van €3,1 miljoen”, aldus dr. M.A. Galjee, voorzitter Raad van Bestuur.

Ambities en investeringen

Gelre wil in de regio de patiënten de beste zorg bieden. Daarom investeerde men in 2016 in nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan nog betere zorg en kwaliteit. Ook houdt Gelre de deskundigheid van de medewerkers hoog via scholing en het trainen van vaardigheden. De twee hoofdrichtingen van Gelre, oncologische en chronische zorg, hebben zich verder ontwikkeld. Onder meer door de invoering van een nieuwe techniek, vernieuwende zorgconcepten en samenwerking met regionale partners. Ook de speerpunten (zoals gynaecologie & verloskunde) en de landelijke expertisecentra (zoals het Lyme Centrum) van Gelre zijn volop in beweging.

 

Ontwikkelingen ziekenhuisbranche

Net als andere ziekenhuizen wordt Gelre geconfronteerd met landelijke ontwikkelingen. Er is een afnemende zorgvraag door een hoger eigen risico. Banken stellen strengere eisen aan de financiële positie. En zorgverzekeraars kopen zorg in tegen lagere vergoedingen. Dit betekent dat Gelre in 2016 besparingen heeft doorgevoerd. Tegelijkertijd is er ook geld vrijgemaakt voor innovaties. Want wil Gelre klaar zijn voor de toekomst, dan moet men ook blijven innoveren. Aan de verschuiving van zorg naar de 1e lijn levert Gelre actief een bijdrage, zodat de zorg op de lange termijn betaalbaar blijft. Men doet dit door kennis te delen en diagnostiek te leveren aan die 1e lijn. En ook door met huisartsen samen te werken op bepaalde zorggebieden.