Stedendriehoek

‘Voedselhulp moet tijdelijk zijn’  

DEVENTER – In Nederland leven veel mensen die moeilijk rond kunnen komen. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Dat kan komen door verlies van werk, schulden, verslaving, echtscheiding en dergelijke.

Ook in Deventer en omgeving komt het voor. “Vaak gaat het om een tijdelijke situatie. Voedselbank Deventer helpt deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties om onze klanten te helpen om weer op eigen benen te staan. Denk hierbij aan gemeente, welzijnsorganisaties, hulpverlenende instanties. Voedselhulp moet immers tijdelijk zijn”, aldus Munda Bouwmeester.

Vaste criteria

Een voedselpakket aanvragen kan via een hulpverlener of men kan het rechtstreeks zelf aanvragen. Kijk daarvoor op de website www.voedselbankdeventer.nl. Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste criteria opgesteld. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of men voor een voedselpakket in aanmerking komt. Of men in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als men van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Voor een alleenstaande is dat €315,- per maand en voor een gezin met twee kinderen (vier personen) €660,- per maand (criteria 2024). Deze informatie is ook te vinden op de website.

Een pakket is tijdelijk

Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is meestal voor maximaal zes maanden (soms drie maanden). Hierna moet een verlengingsaanvraag ingediend worden. “Is de drempel om aan te vragen te hoog, is het financiële plaatje nog niet duidelijk, of wil je eerst kijken hoe het allemaal gaat, neem dan contact op met Voedselbank Deventer. Wellicht is het dan mogelijk om voor vier weken een tijdelijk pakket te krijgen. Dan is er tijd om het daarna officieel aan te vragen”, zegt Bouwmeester.

Inhoud voedselpakket

“Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken we samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Wat zit er in een voedselpakket? Dat verschilt per week. Het voedsel komt van bedrijven die het over hebben, of speciaal maken voor de voedselbank. Wat in een voedselpakket zit, hangt dus af wat we geleverd krijgen. Zo’n voedselpakket is altijd een aanvulling. Je kunt er niet de hele week van eten. Bij de samenstelling van een voedselpakket houden we zoveel mogelijk rekening met de Schijf van Vijf. Denk je erover om gebruik te maken van de voedselbank? Neem dan contact met ons op via www.voedselbankdeventer.nl. Of neem contact op met je hulpverlener, de gemeente of welzijnsorganisatie.”