Stedendriehoek

Vier Sallandse projecten van start met Leaderbijdrage

Vier projecten in Salland kunnen van start met een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de betreffende gemeenten. De projecten dragen bij aan een vitaal en duurzaam Salland.

Salland is één van de ruim 3.000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 26 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. Nu zijn er weer vier projecten goedgekeurd:

Zuivel van Salland

Melkveehouders Tom en Ellis Lugtenberg uit Olst en restauranthouder Leon Ripperda (zie foto) uit Den Nul starten samen een melkfabriek. Zij willen melk, karnemelk, yoghurt, kefir en roomboter verkopen aan de lokale horeca, bakkerijen en later ook bijvoorbeeld aan scholen en de zorgsector. De melk komt van MRIJ-koeien die op natuurlijk grasland grazen. Deze (h)eerlijke ‘Zuivel van Salland’ legt een korte route af van koe naar consument. Dat betekent minder uitstoot van CO2 en stikstof. Doordat er geen tussenhandel is, ontvangt de agrariër een betere prijs voor zijn producten. De ondernemers willen op termijn een arbeidsplek creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project ontvangt een Leaderbijdrage van €100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Olst-Wijhe).

Platform Techniek Salland in beeld met Virtual Reality

Platform Techniek Salland gaat van vijftien technische bedrijven uit Salland een Virtual Reality (VR) bedrijfservaring maken en deze via een online platform aanbieden aan leerlingen. Het doel is door middel van VR-bedrijfservaringen leerlingen een realistisch en positief beeld te laten vormen van de technische sector in Salland. Het project ontvangt een Leaderbijdrage van €100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Raalte en Olst-Wijhe).

Zintuigenpad Overkempe

Overkempe, een onderdeel van DeSeizoenen, is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke handicap én talenten het dagelijkse leven delen. De bewoners van Overkempe hebben al langer een wens om een zintuigenpad aan te leggen dat openbaar toegankelijk is voor iedereen die wil genieten van een afwisselend stukje natuur en cultuur. Het pad gaat uit van twaalf zintuigen die de mens tot zijn beschikking heeft en biedt bovendien een kans op onverwachte en mooie ontmoetingen met de mensen die op Overkempe wonen. Het project ontvangt een Leaderbijdrage van €40.212 (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Olst-Wijhe).

Kloosterboerderij en brouwerij Nieuw Sion

De voormalige abdij Sion had 150 jaar lang een florerend boerenbedrijf. Nieuw Sion wil de oude boerderijfunctie op een eigentijdse manier herstellen door te investeren in een grote groentetuin met kas en een ambachtelijke kloosterboerderijbrouwerij. De vraag naar lokaal voedsel en lokaal bier is enorm toegenomen. Het klooster bereidt de maaltijden voor gasten met groenten van eigen grond. Met de investering in een kleinschalige ambachtelijke bierbrouwerij wil Nieuw Sion kloosterbieren brouwen, waarvan de grondstoffen (gerst, tarwe, rogge en hop) op eigen land of door akkerbouwers in de directe omgeving van het klooster worden verbouwd. Het restproduct dat voortkomt uit het brouwproces (bierbostel) gaat als veevoer naar omliggende melkveehouders (kringlooplandbouw). Het project ontvangt een Leaderbijdrage van € 100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Deventer).

Voorwaarde voor alle Leaderprojecten is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden in het project investeren.

Projectidee

Wie ook een projectidee heeft dat bijdraagt aan de versterking van het platteland en meer wil weten over de mogelijkheden van Leader, kan contact opnemen met een van de Leadercoördinatoren: Mireille Groot Koerkamp, telefoon 06-22466131 en e-mail m.grootkoerkamp@olst-wijhe.nl, of Giny Hoogeslag, telefoon 06-13488937 en e-mail g.hoogeslag@olst-wijhe.nl.