Stedendriehoek

Steeds meer inwoners Overijssel vergroenen eigen omgeving

Groene daken, regentonnen en afgekoppelde regenpijpen: steeds meer inwoners in Overijssel vergroenen hun woonomgeving. Deze conclusie trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uit de tussenstand van de subsidieregeling Klimaat Actief! Van de 247.000 euro die sinds 1 januari 2021 beschikbaar is voor het werkgebied in Overijssel, is inmiddels al voor ruim 200.000 euro aan aanvragen ingediend.

Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur WDODelta: ,,De belangstelling in Overijssel is geweldig groot. Dit betekent ook dat inwoners die dit jaar nog gebruik willen maken van de regeling er snel bij moeten zijn.”

WDODelta biedt al enkele jaren de subsidieregeling Klimaat Actief! aan om inwoners, scholen en bedrijven te stimuleren om hun omgeving te vergoenen. ,,We zien de weersomstandigheden voor onze ogen extremer worden. Het wordt droger en heter, ook in de steden. En tegelijkertijd zien we vaker hoosbuien voorbij komen. Samen met gemeenten en provincies kijkt WDODelta naar knelpunten en oplossingen waar we water langer kunnen vasthouden of juist moeten afvoeren”, zegt Wijnen. ,,Ook inwoners kunnen maatregelen nemen. Hoe meer regenwater de grond in zakt, hoe minder droog de tuin is en hoe minder het riool wordt belast. En hoe meer groen in de tuin, hoe meer verkoeling je krijgt.

Impuls voor gemeenten in Overijssel

Dat veel meer inwoners in Overijssel gebruik kunnen maken van de subsidieregeling van het waterschap, komt onder andere door de financiële bijdrage van de provincie van 200.000 euro. Gedeputeerde Bert Boerman: ,,In Overijssel werken we samen aan een klimaat robuuste provincie. Bewustwording is hierin een belangrijke stap. Met Klimaat Actief! maken we hele concrete maatregelen mogelijk om daarmee ook die bewustwording te versterken. Zoals tegel eruit en groen of gras erin. En dat begint soms dus in je eigen achtertuin.”

Groene daken populair

De gemeente Zwolle loopt voorop met aanvragen. Wijnen: ,,Er zijn veel actieve groepen inwoners, die de handen ineen slaan om in straten en zelfs wijken daken te vergroenen. Maar ook het aanleggen van geveltuintjes en plaatsen van regentonnen wordt in toenemende mate omarmd. En dat is precies waar de regeling Klimaat Actief! voor bedoeld is.”

Op is op

De laatste jaren neemt de belangstelling toe. Vorig jaar was de subsidiepot in mei al leeg. Ook dit jaar is de regeling een succes en gaat het wederom hard. De boodschap vanuit het waterschap en de provincie aan de inwoners is dan ook om aanvragen snel in te dienen. Via https://www.wdodelta.nl/klimaatactief houdt het waterschap wekelijks bij wat de tussenstand is.

Subsidieregeling Klimaat Actief!

In Nederland hebben we leren leven met water. Dat doen we nog iedere dag. Maar het klimaat verandert snel en dus verandert het waterschap mee. WDODelta neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan én om er goed mee om te gaan. Het waterschap gaat eenvoudig gezegd niet over de grond van inwoners. Met de subsidie Klimaat Actief! stimuleert WDODelta hen wel om de eigen woonomgeving weersbestendig te maken.