Sport

Een nieuwe horizon voor de Go Ahead Eagles Voetbalacademie

De Go Ahead Eagles Voetbalacademie ontwikkelt spelers voor ‘tussen de lichtmasten’ van De Adelaarshorst. Ieder jaar verlegt de Eagles-jeugdopleiding grenzen met als doel de Voetbalacademie naar een hoger niveau te tillen. Vanaf nu verlegt de Voetbalacademie niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk de grenzen. In 2024 heeft het de ambitie om internationaal uit te gaan breiden. Hoofd Opleiding Jeugd Eric Whittie zal dit gezamenlijk met Hossam Hikal oppakken.

Hikal kan namens Go Ahead Eagles met zijn enthousiaste inzet en contacten de Voetbalacademie helpen met het zetten van nieuwe internationale stappen. De eerste stappen voor de internationale uitbereiding zijn afgelopen december gezet. Eric Whittie, Martijn Jongbloed en Hossam Hikal zijn samen afgereisd naar Dubai voor een boeiend avontuur. Zo werd er training gegeven aan getalenteerde voetballers van de Foxes Academy, is er gesproken over de benadering van talentontwikkeling en werden de eerste contacten met de regio gelegd.

De reis markeerde niet alleen de eerste stappen richting internationale samenwerking, maar bleek tevens een waardevolle uitwisseling van kennis en ervaring tussen twee voetbalopleidingsinstituten met een sterke toewijding aan de ontwikkeling van jong talent. Eric Whittie namens de Voetbalacademie: “In Dubai hebben we de eerste stappen gezet om onze jeugdopleiding ook internationaal op de kaart te zetten. Het is een mooie manier om onze horizon te verbreden. Met deze succesvolle reis in het achterhoofd kijken Hossam en ik vol goede moed naar de toekomst!”