Ondernemend

SMAS: Onafhankelijk medisch advies bij letselschade

SMAS (Specialistisch Medisch Advies voor Slachtoffers) heeft vestigingen in Hoogeveen (hoofdvestiging) en Deventer en wordt geleid door dr. M. (Marcel) F. Meek – plastisch chirurg niet praktiserend en verzekeringsarts rga – en dr. R. (Ruud) H.G.P. van Erve, orthopedisch chirurg.

“Wat wij hier doen is het geven van een onafhankelijk en objectief medisch advies aan slachtoffers, volledig onderbouwd en op wetenschappelijke gronden. Dat wil zeggen dat wij de in het beroep geldende richtlijnen, protocollen, kennisdocumenten en wetenschappelijke literatuur betrekken als onderbouwing van onze argumenten voor een bepaalde stellingname. Wij zijn er voor de slachtoffers, maar blijven objectieve advisering erg belangrijk vinden.”

De medische adviezen wordt uitgevoerd door een team van specialisten. “Daarvoor hebben wij dan ook overeenkomsten gesloten met een groot aantal medisch specialisten die adviseren op hun vakgebied en daarbij ook onderling elkaar raadplegen als het vakgebied overschrijdende problematiek betreft. Kort gezegd zorgt SMAS ervoor dat de specialist die het best bij uw zaak past wordt ingezet.”

Het advies wordt op maat gegeven en, hoewel de vestigingen in Hoogeveen en Deventer zijn te vinden, wordt het medisch advies door het hele land gegeven.

Ook zet SMAS in op onderwijs. In oktober zal een gespecialiseerd advocatenbureau uit Apeldoorn aan de bij SMAS aangesloten medisch adviseurs onderwijs geven over de civielrechtelijke context van medische advisering. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de medisch adviseurs om lid te worden van de Werkgroep Artsen (medisch adviseurs) en Advocaten en de 5 onderwijsmomenten per jaar bij te wonen.

Totaalbeeld van de situatie

“Bij letselschade spelen er meerdere aspecten mee. Niet alleen het lichamelijke, ook het mentale deel is belangrijk. Het gezien en erkend worden. Wij merken hier dan ook dat mensen gebaat zijn als zij gehoord worden, wel met een medisch doel uiteraard. De meeste medisch specialisten zijn ook nog werkzaam in de kliniek of hebben ruime klinische ervaring. Daarbij kan het gebeuren dat meerdere specialisten adviseren in hetzelfde dossier, als de situatie daar om vraagt. Op deze manier zijn de partijen verzekerd van een deskundig advies gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse klinische praktijk, en wordt voorkomen dat gegeneraliseerde, kwetsende of insinuerende opmerkingen gemaakt worden, zoals wij dat ook wel tegenkomen in de medische advisering daar waar het gaat om het onbegrip dat ook patiënten zonder een aantoonbare afwijking op een plaatje klachten en beperkingen kunnen ervaren. Dokters met klinische ervaring zullen hierover dan ook genuanceerd schrijven en de ervaring met diverse andere patiënten en de ziektebeelden kunnen beschrijven.”

Veilige documentatie

Met een medische analyse wordt een onafhankelijk beeld geschetst van de problemen die er spelen. Hieronder vallen de problematiek, complicatierisico’s, verhoogde risico’s, behandelmogelijkheden en een up-to-date inzicht in de huidige beroepsmatige en wetenschappelijke inzichten van dat wat er met het slachtoffer aan de hand is. “Op deze manier brengen wij een totaalbeeld van wat er aan de hand is en wat eventuele mogelijkheden zijn.”

Medische adviezen worden binnen een eigen, beveiligd systeem gepubliceerd. Dit betekent dat er geen aangetekende (dure) post meer wordt verstuurd (die bovendien zoek kan raken). SMAS werkt volledig papierloos. Alle gegevens kennen een dubbele backup op verschillende servers in Europa. Iedere opdrachtgever (letselschadeadvocaat / jurist) heeft zijn eigen digitale omgeving en kan al zijn / haar dossiers zien. Er kan dan binnen het documentatiesysteem rechtstreeks gecommuniceerd worden met de medisch adviseur. E-mailen van privacygevoelige informatie is op deze manier ook niet meer nodig.”

De gegevens vallen binnen SMAS onder het medisch geheim en zullen daarom ook worden bewaard gedurende de bewaartermijn die voor medische gegevens wettelijk is vastgesteld.

Medische Analyse

Omdat gebleken is dat, nadat adviezen verstrekt waren aan letselschadeadvocaten werkend voor slachtoffers, ook de wederpartij, de schadeverzekeraar soms goed uit de voeten kon met de aan de advocaat verstrekt medische adviezen, bleek de wens te bestaan dat het slachtoffer in sommige situaties ook gezien werd.

SMAS heeft om die reden sinds kort ook de mogelijkheid van een Medisch Specialistische Analyse, waarbij het slachtoffer wordt gezien, gesproken en onderzocht op verzoek van beide partijen in het letselschadeproces. Een Medisch Specialistische Analyse kan vooral bijdragend zijn in de complexere zaken. “Wij vinden het eigenlijk vreemd dat, vooral in complexe zaken, patiënten (de slachtoffers) niet gezien en onderzocht worden, maar er wel van alles vanaf een stukje papier over ze geschreven wordt. Soms gebeurt dat ook nog door artsen die geen klinische ervaring hebben op het letselgebied van het slachtoffer. Dat is nu net onze meerwaarde. Het zien van de patiënt zou soms een voorwaarde moeten zijn om iets te mogen stellen / schrijven over de gezondheidstoestand van de patiënt.”

SMAS BV
Donau 5-22
7908 HA Hoogeveen
T: 050-2083015

Keulenstraat 8C
7418 ET Deventer
T: 0570-240004
E: contact@smasadvies.nl
I: www.smasadvies.nl

Dit artikel verscheen in onze ondernemersspecial.