Ondernemend

Melkveehouders leveren eigen biogas aan ForFarmers

Vijf melkveehouders uit buurtschap Oxe bij Deventer gaan onder andere de fabriek van ForFarmers in Deventer voorzien van biogas dat is opgewekt op hun eigen erf.

Biogas van Oxe Geeft Gas
Dit gas gebruikt het mengvoerbedrijf om een stoomketel te verhitten. De stoom die zo geproduceerd wordt is nodig voor het persen van brokken. Daarvoor gebruikt het bedrijf nu nog aardgas. Medio dit jaar wordt het eerste biologische gas gebruikt.
De vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers werken in het project Oxe Geeft Gas samen aan de productie van het biologische gas op de boerderij. De veehouders vergisten rundveemest van hun bedrijf. Bij de vergisting ontstaat biogas dat via een biogasleiding wordt vervoerd naar de fabriek van ForFarmers.

Melkveehouders bouwen biogasinstallatie
Een van de vijf melkveehouders heeft al een biogasinstallatie, de andere deelnemers gaan de komende maanden een installatie bouwen. Ook moeten de stallen van de melkveehouderijen worden aangepast. In de tijd dat op het boerenerf hieraan gewerkt wordt, wordt de biogasleiding aangelegd en past ForFarmers de eigen stoomketelinstallatie aan om deze geschikt te maken voor het biologische gas.

Subsidieverstrekkers en financiers
Naast de gemeente Deventer zijn de provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO) subsidieverstrekker en financier van het initiatief.