Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

De gemeenteraad is er voor u

Woensdag 13 maart is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Deventer

Werkbezoek bij Bureau de Werkvloer

Op woensdagmiddag 13 maart 2024 brengt de raad een werkbezoek aan Bureau de Werkvloer. Zij organiseren in opdracht van de gemeente Deventer een voorinburgeringsprogramma van zes maanden. Binnen dit programma bereiden statushouders zich voor op het inburgeringstraject en krijgen ze een baan boven uitkeringsniveau. Zo kunnen statushouders alvast aan de slag.

Raadstafel van 20:45 uur tot 22:15 uur

Op de agenda van de raadstafel staat de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2024 t/m 2026. In de regio Midden-IJssel (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) bieden de gemeenten regionaal beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan voor inwoners die dat nodig hebben. Vanavond is er eerst ruimte voor de fractiewoordvoerders om (verduidelijkende) vragen te stellen aan de wethouder. Daarna debatteren zij over de visie.

Meer weten over de gemeenteraad? Kijk dan op www.gemeenteraad.deventer.nl.

Voor contact met de raad kunt u mailen naar griffie@deventer.nl


 

Feestelijke heropening opvanglocatie Polstraat 8 en 10 in Deventer

Veilig, modern, sfeervol en duurzaam; de opvanglocatie van Tactus Verslavingszorg en Iriszorg aan de Polstraat 8-10 in Deventer is na een grondige en noodzakelijke verbouwing weer helemaal up-to-date.  In de panden zit de opvang van Iriszorg voor mensen die dakloos zijn en de inloop en medische zorg van Tactus voor mensen met een verslaving. Op donderdag 29 februari verrichtten Ilse Duursma, wethouder gemeente Deventer, Gerdy van Bellen, bestuurder Tactus en Gio de Greef, bestuurder IrisZorg samen de openingshandeling in aanwezigheid van cliënten, medewerkers, omwonenden en andere genodigden.

Veilige plek

Sinds de start van de verbouwing in de tweede helft van 2022, moest er veel gebeuren: de fundering herstellen, asbest verwijderen, brandveiligheid aanpakken en de panden verduurzamen. Met de vernieuwde panden krijgen kwetsbare mensen die op straat leven, een veilige plek waar ze de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Door de verbouwing is er nu ook een eigen ingang voor mensen die komen voor de inloop en medische zorg.

Springplank beter leven

Met deze vernieuwde 24-uursopvang is er definitief sprake van een werkwijze waar mensen in de opvang, actief worden begeleid bij het vinden van werk, scholing en/of een andere zinvolle dagbesteding. Het is belangrijk dat mensen iets te doen hebben, dat ze zich weer nuttig voelen en weer mee kunnen doen aan de maatschappij. Dit alles vanuit de visie waarbij de maatschappelijke opvang een vangnet én een springplank naar een beter leven is.


 

Kinderen De Hovenschool helpen bij planten 90 bomen Worpplantsoen

Kinderen uit groep 5 en groep 7 van de Hovenschool in Deventer hielpen woensdag 28 februari bij de aanplant van 90 grote bomen op het Worpplantsoen. Ze deden dit in het kader van Boomfeestdag.

Bomenroute
De kinderen plantten samen met wethouder Marcel Elferink de eerste van de 90 bomen. Behalve bomen planten, volgden de kinderen ook een leerzame bomenroute. Ook leerden ze meer over de historie van het park en over de uiterwaarden.

Hoge waterstand
Op de Worp werden in totaal 90 bomen geplant. Dat zou in november vorig jaar al gebeuren, samen met (oud-)Statenleden van de provincie Overijssel. Door de hoge waterstand van de IJssel kon dat toen echter niet doorgaan.

Historische karakter
De geplante bomen zijn vooral zomereiken en Hollandse en zwarte lindes, aangevuld met gewone esdoorns, witte paardenkastanje en schietwilgen. De soorten passen goed bij de bestaande soorten en het historische karakter van het park. Met de aanplant van de lindes en eiken worden de oude boomstructuren langs paden en lanen van het plantsoen hersteld.

Belangrijk voor mens en dier

Wethouder Marcel Elferink: ‘Bomen zijn heel belangrijk voor mens en dier. Bomen geven ons zuurstof en halen CO2 uit de lucht. Ze geven ons hout, vruchten en schaduw. Daarom blijven we bomen planten in Deventer, en deze 90 bomen in het Worpplantsoen zijn een belangrijke bijdrage daaraan.’


 

Start sloop Van Hetenlocatie

Onlangs heeft wethouder Rob de Geest (Wonen) eigenhandig meegeholpen bij de sloop van een aantal oude schoolgebouwen aan de Van Hetenstraat. Daarmee zijn ter plekke ook de zichtbare voorbereidingen getroffen voor de grote veranderingen in dit deel van de buurt.

Wethouder Rob de Geest: “In deze tijden van woonnood is het soms nodig om bestaande gebouwen weg te halen, zodat we het gebied méér waardevols terug kunnen geven. Dat gebeurt ook hier, waar zo’n honderd nieuwbouwwoningen toevoegen.”

Het gebied ligt ingebed tussen Tuindorp, de Koningskerk, het verzorgingshuis Ludgerus, de portiekflats aan de Meiboomstraat en de Graaf Florishof. Oorspronkelijk zijn de panden gebouwd als scholen. Deze verouderde panden maken nu plaats voor 100 nieuwe woningen: seniorenwoningen (sociale huur), appartementen (middeldure koop) en stadswoningen (duurdere koop).

Ook komt er ruimte voor voorzieningen voor de buurt. Opvallend zijn de plannen om de nieuwe woningen in een zo groen mogelijke parkomgeving in te passen. Meer informatie vind je op: www.deventer.nl/vanhetenlocatie.


 

Verhalen over littekens van oorlog 

Het 4 mei comité van Deventer is op zoek naar verhalen over de doorwerking van oorlog in het leven van mensen. De nadruk ligt op getuigenissen van inwoners van Deventer die de Tweede Wereldoorlog of andere conflicten na die tijd persoonlijk hebben meegemaakt.

Vanaf het najaar van 2024 staat Nederland stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden. Het Nationaal comité 4 en 5 mei heeft het initiatief genomen voor het landelijke herdenkingsprogramma Op weg naar 80 jaar vrijheid. De herdenkingen in Deventer sluiten daarbij aan. ‘We staan stil bij alle slachtoffers die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en andere gewapende conflicten sinds die tijd zijn gevallen’, stelt Hester Scholten, voorzitter van het 4 mei comité. ‘De littekens van deze conflicten zijn nog steeds zichtbaar en werken ook door in de huidige generaties. Wij willen graag aandacht geven aan bekende en nog onbekende verhalen.’

Om woorden te geven aan het belang van vrijheid en democratie roept het comité inwoners van de stad en dorpen op, om hun ervaringen met oorlogssituaties te delen. De verhalen komen op een website en eventueel in een film terecht. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@4meideventer.nl.